ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚEΣ ΜEΘΟΔΟΙ LASER

Στο ΑΘΗΝΑΪΚO ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚO LASER, από το 1996, εφαρμόζουμε με επιτυχία τις πιο διαδεδομένες και αποδεκτές μεθόδους της διαθλαστικής χειρουργικής PRK (φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή – photorefractive keratectomy) και LASIK (εντοπισμένη φωτοδιαθλαστική κερατοσμίλευση – Laser in situ keratomileusis).

Οι δύο αυτές τεχνικές – PRK και LASIK – μπορούν να εφαρμοστούν εναλλακτικά και παρέχουν ταυτόσημα, εξαιρετικά αποτελέσματα. Ωστόσο διαφέρουν σημαντικά ως προς την εφαρμογή και τη μετεγχειρητική πορεία.Πέρα από τις δύο κλασικές μεθόδους, στο Αθηναϊκό Διαθλαστικό Laser, με τη χρήση του καινοτόμου PiXL Mosaic System της Avedro (photorefractive intrastromal cross linking).

Επιπρόσθετα, εφαρμόζουμε και τη μέθοδο PTK (φωτοθεραπευτική Κερατεκτομή), με την οποία βελτιώνεται η ομαλότητα του κερατοειδούς στους ασθενείς με επιφανειακές κερατοειδικές ανωμαλίες. Με τη συγκεκριμένη μέθοδο επιτυγχάνουμε τη διαφάνεια του κερατοειδούς και τη γενικότερη βελτίωση της όρασης.

ΜΕΘΟΔΟΣ LASIK

+LASIK FEMTO
Το παλμικό αυτό laser τοποθετεί φυσαλίδες με συγκεκριμένη γωνία και σε συγκεκριμένο βάθος του κερατοειδή με σκοπό τη δημιουργία του flap. Μετά τη δημιουργία του κερατοειδικού κρημνού, ο χειρουργός με τη βοήθεια του excimer laser, διαμορφώνει τον κερατοειδή λαμβάνοντας υπόψη το διαθλαστικό προφίλ του κάθε ασθενή.

+LASIK FEMTO EXTRA
Στη μέθοδο LASIK FEMTO EXTRA, μετά την ολοκλήρωση της φωτοαφαίρεσης και διόρθωσης του διαθλαστικού προβλήματος του ασθενούς, ενσταλάζεται στο υποκείμενο κερατοειδικό στρώμα ριβοφλαβίνη για 1,5 λεπτό και μετά την επανατοποθέτηση του flap, ο κερατοειδής ακτινοβολείται με υπεριώδη ακτινοβολία UV-A για άλλο ένα 1,5 λεπτό με σκοπό την ολική ενίσχυση και σταθεροποίηση του κερατοειδούς.

ΜΕΘΟΔΟΣ PRK

+TRANS-PRK
Η επιφανειακή μέθοδος φωτοαφαίρεσης TRANS-PRK είναι η πιο εξελιγμένη μορφή της PRK, η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά με το laser και με την κατάλληλη προετοιμασία του κερατοειδούς, χωρίς να προϋποθέτει τη μηχανική αφαίρεση του επιθηλίου του κερατοειδούς με αλκοόλη ή με χειρουργικό μαχαιρίδιο. Έτσι, επιτυγχάνουμε ανάλογα αποτελέσματα με την κλασσική PRK και συγχρόνως έχουμε βραχύτερη μετεγχειρητική αποκατάσταση, καλύτερη επιθηλιοποίηση και ηπιότερο μετεγχειρητικό πόνο.

+TRANS PRK EXTRA
Στη μέθοδο PRK EXTRA, μετά τη βελτίωση του διαθλαστικού προφίλ του ασθενούς, στο υποκείμενο κερατοειδικό στρώμα ενσταλάζεται ριβοφλαβίνη για 1,5 λεπτό, ο κερατοειδής ξεπλένεται κατάλληλα και μετά ακτινοβολείται για 1,5 λεπτό περίπου με υπεριώδη ακτινοβολία UV-A με σκοπό την ολική ενίσχυση και σταθεροποίηση του κερατοειδούς.

+PRK EXTRA
To PiXL Mosaic πραγματοποιείται με την έγχυση σταγόνων ριβοφλαβίνης (βιταμίνη Β2) και τη χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας A (UVA). Με τη χρήση του PiXL, η ακτινοβολία ισχυροποιεί τους δεσμούς κολλαγόνου, ενδυναμώνει τον κερατοειδή και επαναφέρει τη βιομηχανική του σταθερότητα, με τελικό αποτέλεσμα τη βελτίωση της όρασης. Το PiXL είναι μια μέθοδος που συνιστάται από κορυφαίους οφθαλμιάτρους σε όλο τον κόσμο και έχει μοναδικά πλεονεκτήματα, αφού: • πραγματοποιείται χωρίς τομές και αφαίρεση ιστού • στηρίζεται στην κλινικά ελεγμένη και μακροχρόνια χρησιμοποιούμενη τεχνολογία του cross-linking • είναι παραμετροποιημένη στις μοναδικές ανάγκες του κάθε οφθαλμού Το PiXL μπορεί να εφαρμοστεί μόνο με τη χρήση του KXL Avedro Mosaic, που στο Αθηναϊκό Διαθλαστικό Laser κατέχουμε πρώτοι στην Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.DiscoverPiXL.com

+ PRK
To PRK ή αλλιώς φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή αποτελεί χειρουργική μέθοδο αποκατάστασης της μυωπίας, της υπερμετρωπίας και του αστιγματισμού. Στη μέθοδο αυτή, το επιθήλιο του κερατοειδούς αφαιρείται με αλκοόλη ή χειρουργικό μαχαιρίδιο και το υποκείμενο στρώμα του κερατοειδούς αναδιαμορφώνεται με τη βοήθεια του excimer laser και ανάλογα με το διαθλαστικό προφίλ και τις ανάγκες του ασθενούς. Με το πέρας της διαδικασίας τοποθετείται θεραπευτικός φακός επαφής ο οποίος αφαιρείται από τον θεράποντα ιατρό με το τέλος της επιθηλιοποίησης, συνήθως σε 3-7 μέρες. Το επιθήλιο που αφαιρέθηκε αναγεννιέται σε 48-72 ώρες, ενώ η όραση έχει διακυμάνσεις για μερικές μέρες. Η διαφορά της PRK με τη LASIK μέθοδο, είναι ότι η πρώτη δεν προϋποθέτει τη δημιουργία κερατοειδικού κρημνού flap. Σε αντίθεση με τη LASIK, η PRK πραγματοποιείται σε ασθενείς με ξηροφθαλμία, σε μικρό κεντρικό κερατοειδικό πάχος ή σε ασθενείς που δραστηριοποιούνται σε αθλήματα επαφής όπως η πυγμαχία, όπου η πιθανότητα τραυματισμού του ματιού είναι αυξημένη.

PTK – PHOTOTHERAPEUTIC KERATECTOMY
Το PTK ή αλλιώς Φωτοθεραπευτική Κερατεκτομή, είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη βελτίωση διαφόρων επιφανειακών κερατοειδικών ανωμαλιών, όπως δυστροφίες του κερατοειδούς, υποτροπιάζουσες αποπτώσεις επιθηλίου του κερατοειδούς, επιφανειακές ουλές μετά από τραύμα ή λοίμωξη του κερατοειδούς κ.α. Με τη χρήση αυτής της μεθόδου βελτιώνουμε την ομαλότητα του κερατοειδούς επιτυγχάνοντας τη διαφάνεια του και τη γενικότερη βελτίωση της όρασης.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚEΣ ΜEΘΟΔΟΙ LASER

Στο ΑΘΗΝΑΪΚO ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚO LASER, από το 1996, εφαρμόζουμε με επιτυχία τις πιο διαδεδομένες και αποδεκτές μεθόδους της διαθλαστικής χειρουργικής PRK (φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή – photorefractive keratectomy) και LASIK (εντοπισμένη φωτοδιαθλαστική κερατοσμίλευση – Laser in situ keratomileusis).

Οι δύο αυτές τεχνικές – PRK και LASIK – μπορούν να εφαρμοστούν εναλλακτικά και παρέχουν ταυτόσημα, εξαιρετικά αποτελέσματα. Ωστόσο διαφέρουν σημαντικά ως προς την εφαρμογή και τη μετεγχειρητική πορεία.Πέρα από τις δύο κλασικές μεθόδους, στο Αθηναϊκό Διαθλαστικό Laser, με τη χρήση του καινοτόμου PiXL Mosaic System της Avedro (photorefractive intrastromal cross linking).

Επιπρόσθετα, εφαρμόζουμε και τη μέθοδο PTK (φωτοθεραπευτική Κερατεκτομή), με την οποία βελτιώνεται η ομαλότητα του κερατοειδούς στους ασθενείς με επιφανειακές κερατοειδικές ανωμαλίες. Με τη συγκεκριμένη μέθοδο επιτυγχάνουμε τη διαφάνεια του κερατοειδούς και τη γενικότερη βελτίωση της όρασης.

ΜΕΘΟΔΟΣ LASIK

+LASIK FEMTO
Το παλμικό αυτό laser τοποθετεί φυσαλίδες με συγκεκριμένη γωνία και σε συγκεκριμένο βάθος του κερατοειδή με σκοπό τη δημιουργία του flap. Μετά τη δημιουργία του κερατοειδικού κρημνού, ο χειρουργός με τη βοήθεια του excimer laser, διαμορφώνει τον κερατοειδή λαμβάνοντας υπόψη το διαθλαστικό προφίλ του κάθε ασθενή.

+LASIK FEMTO EXTRA
Στη μέθοδο LASIK FEMTO EXTRA, μετά την ολοκλήρωση της φωτοαφαίρεσης και διόρθωσης του διαθλαστικού προβλήματος του ασθενούς, ενσταλάζεται στο υποκείμενο κερατοειδικό στρώμα ριβοφλαβίνη για 1,5 λεπτό και μετά την επανατοποθέτηση του flap, ο κερατοειδής ακτινοβολείται με υπεριώδη ακτινοβολία UV-A για άλλο ένα 1,5 λεπτό με σκοπό την ολική ενίσχυση και σταθεροποίηση του κερατοειδούς.

ΜΕΘΟΔΟΣ PRK

+TRANS-PRK
Η επιφανειακή μέθοδος φωτοαφαίρεσης TRANS-PRK είναι η πιο εξελιγμένη μορφή της PRK, η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά με το laser και με την κατάλληλη προετοιμασία του κερατοειδούς, χωρίς να προϋποθέτει τη μηχανική αφαίρεση του επιθηλίου του κερατοειδούς με αλκοόλη ή με χειρουργικό μαχαιρίδιο. Έτσι, επιτυγχάνουμε ανάλογα αποτελέσματα με την κλασσική PRK και συγχρόνως έχουμε βραχύτερη μετεγχειρητική αποκατάσταση, καλύτερη επιθηλιοποίηση και ηπιότερο μετεγχειρητικό πόνο.

+TRANS PRK EXTRA
Στη μέθοδο PRK EXTRA, μετά τη βελτίωση του διαθλαστικού προφίλ του ασθενούς, στο υποκείμενο κερατοειδικό στρώμα ενσταλάζεται ριβοφλαβίνη για 1,5 λεπτό, ο κερατοειδής ξεπλένεται κατάλληλα και μετά ακτινοβολείται για 1,5 λεπτό περίπου με υπεριώδη ακτινοβολία UV-A με σκοπό την ολική ενίσχυση και σταθεροποίηση του κερατοειδούς.

+PRK EXTRA
To PiXL Mosaic πραγματοποιείται με την έγχυση σταγόνων ριβοφλαβίνης (βιταμίνη Β2) και τη χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας A (UVA). Με τη χρήση του PiXL, η ακτινοβολία ισχυροποιεί τους δεσμούς κολλαγόνου, ενδυναμώνει τον κερατοειδή και επαναφέρει τη βιομηχανική του σταθερότητα, με τελικό αποτέλεσμα τη βελτίωση της όρασης. Το PiXL είναι μια μέθοδος που συνιστάται από κορυφαίους οφθαλμιάτρους σε όλο τον κόσμο και έχει μοναδικά πλεονεκτήματα, αφού: • πραγματοποιείται χωρίς τομές και αφαίρεση ιστού • στηρίζεται στην κλινικά ελεγμένη και μακροχρόνια χρησιμοποιούμενη τεχνολογία του cross-linking • είναι παραμετροποιημένη στις μοναδικές ανάγκες του κάθε οφθαλμού Το PiXL μπορεί να εφαρμοστεί μόνο με τη χρήση του KXL Avedro Mosaic, που στο Αθηναϊκό Διαθλαστικό Laser κατέχουμε πρώτοι στην Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.DiscoverPiXL.com

+ PRK
To PRK ή αλλιώς φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή αποτελεί χειρουργική μέθοδο αποκατάστασης της μυωπίας, της υπερμετρωπίας και του αστιγματισμού. Στη μέθοδο αυτή, το επιθήλιο του κερατοειδούς αφαιρείται με αλκοόλη ή χειρουργικό μαχαιρίδιο και το υποκείμενο στρώμα του κερατοειδούς αναδιαμορφώνεται με τη βοήθεια του excimer laser και ανάλογα με το διαθλαστικό προφίλ και τις ανάγκες του ασθενούς. Με το πέρας της διαδικασίας τοποθετείται θεραπευτικός φακός επαφής ο οποίος αφαιρείται από τον θεράποντα ιατρό με το τέλος της επιθηλιοποίησης, συνήθως σε 3-7 μέρες. Το επιθήλιο που αφαιρέθηκε αναγεννιέται σε 48-72 ώρες, ενώ η όραση έχει διακυμάνσεις για μερικές μέρες. Η διαφορά της PRK με τη LASIK μέθοδο, είναι ότι η πρώτη δεν προϋποθέτει τη δημιουργία κερατοειδικού κρημνού flap. Σε αντίθεση με τη LASIK, η PRK πραγματοποιείται σε ασθενείς με ξηροφθαλμία, σε μικρό κεντρικό κερατοειδικό πάχος ή σε ασθενείς που δραστηριοποιούνται σε αθλήματα επαφής όπως η πυγμαχία, όπου η πιθανότητα τραυματισμού του ματιού είναι αυξημένη.

PTK – PHOTOTHERAPEUTIC KERATECTOMY
Το PTK ή αλλιώς Φωτοθεραπευτική Κερατεκτομή, είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη βελτίωση διαφόρων επιφανειακών κερατοειδικών ανωμαλιών, όπως δυστροφίες του κερατοειδούς, υποτροπιάζουσες αποπτώσεις επιθηλίου του κερατοειδούς, επιφανειακές ουλές μετά από τραύμα ή λοίμωξη του κερατοειδούς κ.α. Με τη χρήση αυτής της μεθόδου βελτιώνουμε την ομαλότητα του κερατοειδούς επιτυγχάνοντας τη διαφάνεια του και τη γενικότερη βελτίωση της όρασης.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚEΣ
ΜEΘΟΔΟΙ LASER

Στο ΑΘΗΝΑΪΚO ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚO LASER, από το 1996, εφαρμόζουμε με επιτυχία τις πιο διαδεδομένες και αποδεκτές μεθόδους της διαθλαστικής χειρουργικής PRK (φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή – photorefractive keratectomy) και LASIK (εντοπισμένη φωτοδιαθλαστική κερατοσμίλευση – Laser in situ keratomileusis).

Οι δύο αυτές τεχνικές – PRK και LASIK – μπορούν να εφαρμοστούν εναλλακτικά και παρέχουν ταυτόσημα, εξαιρετικά αποτελέσματα. Ωστόσο διαφέρουν σημαντικά ως προς την εφαρμογή και τη μετεγχειρητική πορεία.Πέρα από τις δύο κλασικές μεθόδους, στο Αθηναϊκό Διαθλαστικό Laser, με τη χρήση του καινοτόμου PiXL Mosaic System της Avedro (photorefractive intrastromal cross linking).

Επιπρόσθετα, εφαρμόζουμε και τη μέθοδο PTK (φωτοθεραπευτική Κερατεκτομή), με την οποία βελτιώνεται η ομαλότητα του κερατοειδούς στους ασθενείς με επιφανειακές κερατοειδικές ανωμαλίες. Με τη συγκεκριμένη μέθοδο επιτυγχάνουμε τη διαφάνεια του κερατοειδούς και τη γενικότερη βελτίωση της όρασης.

ΜΕΘΟΔΟΣ LASIK

+LASIK FEMTO
Το παλμικό αυτό laser τοποθετεί φυσαλίδες με συγκεκριμένη γωνία και σε συγκεκριμένο βάθος του κερατοειδή με σκοπό τη δημιουργία του flap. Μετά τη δημιουργία του κερατοειδικού κρημνού, ο χειρουργός με τη βοήθεια του excimer laser, διαμορφώνει τον κερατοειδή λαμβάνοντας υπόψη το διαθλαστικό προφίλ του κάθε ασθενή.

+LASIK FEMTO EXTRA
Στη μέθοδο LASIK FEMTO EXTRA, μετά την ολοκλήρωση της φωτοαφαίρεσης και διόρθωσης του διαθλαστικού προβλήματος του ασθενούς, ενσταλάζεται στο υποκείμενο κερατοειδικό στρώμα ριβοφλαβίνη για 1,5 λεπτό και μετά την επανατοποθέτηση του flap, ο κερατοειδής ακτινοβολείται με υπεριώδη ακτινοβολία UV-A για άλλο ένα 1,5 λεπτό με σκοπό την ολική ενίσχυση και σταθεροποίηση του κερατοειδούς.

ΜΕΘΟΔΟΣ PRK

+TRANS-PRK
Η επιφανειακή μέθοδος φωτοαφαίρεσης TRANS-PRK είναι η πιο εξελιγμένη μορφή της PRK, η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά με το laser και με την κατάλληλη προετοιμασία του κερατοειδούς, χωρίς να προϋποθέτει τη μηχανική αφαίρεση του επιθηλίου του κερατοειδούς με αλκοόλη ή με χειρουργικό μαχαιρίδιο. Έτσι, επιτυγχάνουμε ανάλογα αποτελέσματα με την κλασσική PRK και συγχρόνως έχουμε βραχύτερη μετεγχειρητική αποκατάσταση, καλύτερη επιθηλιοποίηση και ηπιότερο μετεγχειρητικό πόνο.

+TRANS PRK EXTRA
Στη μέθοδο PRK EXTRA, μετά τη βελτίωση του διαθλαστικού προφίλ του ασθενούς, στο υποκείμενο κερατοειδικό στρώμα ενσταλάζεται ριβοφλαβίνη για 1,5 λεπτό, ο κερατοειδής ξεπλένεται κατάλληλα και μετά ακτινοβολείται για 1,5 λεπτό περίπου με υπεριώδη ακτινοβολία UV-A με σκοπό την ολική ενίσχυση και σταθεροποίηση του κερατοειδούς.

+PRK EXTRA
To PiXL Mosaic πραγματοποιείται με την έγχυση σταγόνων ριβοφλαβίνης (βιταμίνη Β2) και τη χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας A (UVA). Με τη χρήση του PiXL, η ακτινοβολία ισχυροποιεί τους δεσμούς κολλαγόνου, ενδυναμώνει τον κερατοειδή και επαναφέρει τη βιομηχανική του σταθερότητα, με τελικό αποτέλεσμα τη βελτίωση της όρασης. Το PiXL είναι μια μέθοδος που συνιστάται από κορυφαίους οφθαλμιάτρους σε όλο τον κόσμο και έχει μοναδικά πλεονεκτήματα, αφού: • πραγματοποιείται χωρίς τομές και αφαίρεση ιστού • στηρίζεται στην κλινικά ελεγμένη και μακροχρόνια χρησιμοποιούμενη τεχνολογία του cross-linking • είναι παραμετροποιημένη στις μοναδικές ανάγκες του κάθε οφθαλμού Το PiXL μπορεί να εφαρμοστεί μόνο με τη χρήση του KXL Avedro Mosaic, που στο Αθηναϊκό Διαθλαστικό Laser κατέχουμε πρώτοι στην Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.DiscoverPiXL.com

+ PRK
To PRK ή αλλιώς φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή αποτελεί χειρουργική μέθοδο αποκατάστασης της μυωπίας, της υπερμετρωπίας και του αστιγματισμού. Στη μέθοδο αυτή, το επιθήλιο του κερατοειδούς αφαιρείται με αλκοόλη ή χειρουργικό μαχαιρίδιο και το υποκείμενο στρώμα του κερατοειδούς αναδιαμορφώνεται με τη βοήθεια του excimer laser και ανάλογα με το διαθλαστικό προφίλ και τις ανάγκες του ασθενούς. Με το πέρας της διαδικασίας τοποθετείται θεραπευτικός φακός επαφής ο οποίος αφαιρείται από τον θεράποντα ιατρό με το τέλος της επιθηλιοποίησης, συνήθως σε 3-7 μέρες. Το επιθήλιο που αφαιρέθηκε αναγεννιέται σε 48-72 ώρες, ενώ η όραση έχει διακυμάνσεις για μερικές μέρες. Η διαφορά της PRK με τη LASIK μέθοδο, είναι ότι η πρώτη δεν προϋποθέτει τη δημιουργία κερατοειδικού κρημνού flap. Σε αντίθεση με τη LASIK, η PRK πραγματοποιείται σε ασθενείς με ξηροφθαλμία, σε μικρό κεντρικό κερατοειδικό πάχος ή σε ασθενείς που δραστηριοποιούνται σε αθλήματα επαφής όπως η πυγμαχία, όπου η πιθανότητα τραυματισμού του ματιού είναι αυξημένη.

PTK – PHOTOTHERAPEUTIC KERATECTOMY
Το PTK ή αλλιώς Φωτοθεραπευτική Κερατεκτομή, είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη βελτίωση διαφόρων επιφανειακών κερατοειδικών ανωμαλιών, όπως δυστροφίες του κερατοειδούς, υποτροπιάζουσες αποπτώσεις επιθηλίου του κερατοειδούς, επιφανειακές ουλές μετά από τραύμα ή λοίμωξη του κερατοειδούς κ.α. Με τη χρήση αυτής της μεθόδου βελτιώνουμε την ομαλότητα του κερατοειδούς επιτυγχάνοντας τη διαφάνεια του και τη γενικότερη βελτίωση της όρασης.