ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑΣ

Η πρεσβυωπία αποτελεί μια φυσική εξέλιξη του ματιού που οδηγεί στη δυσκολία εστίασης στα κοντινά αντικείμενα λόγω της σταδιακής απώλειας της προσαρμογής του φακού. Όσο αυξάνει, τα συμπτώματα της γίνονται πιο ενοχλητικά με κεφαλαλγίες και κοπιωπία κατά την κοντινή εργασία.

Η πρεσβυωπία διορθώνεται με τη χρήση διορθωτικών γυαλιών.
Για τις περιπτώσεις όμως που είτε για λόγους δουλειάς ή αισθητικής άποψης, κάποιος δεν επιθυμεί τη χρήση γυαλιών, υπάρχουν διαθέσιμες χειρουργικές μέθοδοι που αξιοποιούν τις αρχές της φωτοδιαθλαστικής και εφαρμόζονται στην αντιρρόπηση της πρεσβυωπίας.

PresbyMAX
Το PresbyMAX είναι μια επεμβατική μέθοδος για τη βελτίωση της πρεσβυωπίας χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει το σύστημα Laser AMARIS 1050s. Η αρχή λειτουργίας του είναι ίδια με αυτή των πολυεστιακών φακών. Δημιουργούνται στο μάτι αρκετά, υπολογισμένα με ακρίβεια, εστιακά σημεία. Για κάθε μάτι το κεντρικό σημείο του κερατοειδή σμιλεύεται για την καλύτερη δυνατή κοντινή όραση και η περιφερειακή περιοχή για τη μακρινή όραση. Τα αποτελέσματα είναι η δημιουργία ενός μεγάλου βάθους πεδίου και υψηλή ποιότητα όρασης σε όλες τις αποστάσεις.

Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι η χρονικά μικρή και ελάχιστα επεμβατική διαδικασία, η γρήγορη αποκατάσταση και η δυνατότητα για ταυτόχρονη διόρθωση μυωπίας, υπερμετρωπίας και αστιγματισμού.

MONOVISION
Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν έναν κυρίαρχο οφθαλμό ( το μάτι που μεταξύ των δύο θεωρούμε ότι βλέπει καλύτερα). Με το monovision η όραση στο κυρίαρχο μάτι διορθώνεται πλήρως, ενώ στο άλλο μάτι είτε αφήνουμε είτε δημιουργούμε ηθελημένα μυωπία έτσι ώστε να διευκολύνεται ο ασθενής να βλέπει κοντινά αντικείμενα. Και τα δύο μάτια συνεχίζουν να λειτουργούν μαζί επιτρέποντας να βλέπουμε σε κάθε απόσταση.
Όσο περίπλοκο και να ακούγεται αυτή η τεχνική ταιριάζει σε μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων.

 Η καταλληλότερη θεραπεία για εσάς, καθορίζεται έπειτα από τη συζήτηση με τον οφθαλμίατρό σας,
αλλά και τον απαραίτητο προεγχειρητικό έλεγχο που διεξάγεται στο ΑΘΗΝΑΪΚO ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚO LASER.

 Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ LASER.

 Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ.

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑΣ
Η πρεσβυωπία αποτελεί μια φυσική εξέλιξη του ματιού που οδηγεί στη δυσκολία εστίασης στα κοντινά αντικείμενα λόγω της σταδιακής απώλειας της προσαρμογής του φακού. Όσο αυξάνει, τα συμπτώματα της γίνονται πιο ενοχλητικά με κεφαλαλγίες και κοπιωπία κατά την κοντινή εργασία.

Η πρεσβυωπία διορθώνεται με τη χρήση διορθωτικών γυαλιών. Για τις περιπτώσεις όμως που είτε για λόγους δουλειάς ή αισθητικής άποψης, κάποιος δεν επιθυμεί τη χρήση γυαλιών, υπάρχουν διαθέσιμες χειρουργικές μέθοδοι που αξιοποιούν τις αρχές της φωτοδιαθλαστικής και εφαρμόζονται στην αντιρρόπηση της πρεσβυωπίας.

PresbyMΑΧ
Το PresbyMAX είναι μια επεμβατική μέθοδος για τη βελτίωση της πρεσβυωπίας χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει το σύστημα Laser AMARIS 1050s. Η αρχή λειτουργίας του είναι ίδια με αυτή των πολυεστιακών φακών. Δημιουργούνται στο μάτι αρκετά, υπολογισμένα με ακρίβεια, εστιακά σημεία. Για κάθε μάτι το κεντρικό σημείο του κερατοειδή σμιλεύεται για την καλύτερη δυνατή κοντινή όραση και η περιφερειακή περιοχή για τη μακρινή όραση. Τα αποτελέσματα είναι η δημιουργία ενός μεγάλου βάθους πεδίου και υψηλή ποιότητα όρασης σε όλες τις αποστάσεις. Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι η χρονικά μικρή και ελάχιστα επεμβατική διαδικασία, η γρήγορη αποκατάσταση και η δυνατότητα για ταυτόχρονη διόρθωση μυωπίας, υπερμετρωπίας και αστιγματισμού.

MONOVISION
Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν έναν κυρίαρχο οφθαλμό ( το μάτι που μεταξύ των δύο θεωρούμε ότι βλέπει καλύτερα). Με το monovision η όραση στο κυρίαρχο μάτι διορθώνεται πλήρως, ενώ στο άλλο μάτι είτε αφήνουμε είτε δημιουργούμε ηθελημένα μυωπία έτσι ώστε να διευκολύνεται ο ασθενής να βλέπει κοντινά αντικείμενα. Και τα δύο μάτια συνεχίζουν να λειτουργούν μαζί επιτρέποντας να βλέπουμε σε κάθε απόσταση.
Όσο περίπλοκο και να ακούγεται αυτή η τεχνική ταιριάζει σε μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων.

 Η καταλληλότερη θεραπεία για εσάς, καθορίζεται έπειτα από τη συζήτηση με τον οφθαλμίατρό σας, αλλά και τον απαραίτητο προεγχειρητικό έλεγχο που διεξάγεται στο ΑΘΗΝΑΪΚO ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚO LASER.

 Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ LASER.

 Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ.

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑΣ

Η πρεσβυωπία αποτελεί μια φυσική εξέλιξη του ματιού που οδηγεί στη δυσκολία εστίασης στα κοντινά αντικείμενα λόγω της σταδιακής απώλειας της προσαρμογής του φακού. Όσο αυξάνει, τα συμπτώματα της γίνονται πιο ενοχλητικά με κεφαλαλγίες και κοπιωπία κατά την κοντινή εργασία.

Η πρεσβυωπία διορθώνεται με τη χρήση διορθωτικών γυαλιών. Για τις περιπτώσεις όμως που είτε για λόγους δουλειάς ή αισθητικής άποψης, κάποιος δεν επιθυμεί τη χρήση γυαλιών, υπάρχουν διαθέσιμες χειρουργικές μέθοδοι που αξιοποιούν τις αρχές της φωτοδιαθλαστικής και εφαρμόζονται στην αντιρρόπηση της πρεσβυωπίας.

PresbyMAX
Το PresbyMAX είναι μια επεμβατική μέθοδος για τη βελτίωση της πρεσβυωπίας χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει το σύστημα Laser AMARIS 1050s. Η αρχή λειτουργίας του είναι ίδια με αυτή των πολυεστιακών φακών. Δημιουργούνται στο μάτι αρκετά, υπολογισμένα με ακρίβεια, εστιακά σημεία. Για κάθε μάτι το κεντρικό σημείο του κερατοειδή σμιλεύεται για την καλύτερη δυνατή κοντινή όραση και η περιφερειακή περιοχή για τη μακρινή όραση. Τα αποτελέσματα είναι η δημιουργία ενός μεγάλου βάθους πεδίου και υψηλή ποιότητα όρασης σε όλες τις αποστάσεις.

Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι η χρονικά μικρή και ελάχιστα επεμβατική διαδικασία, η γρήγορη αποκατάσταση και η δυνατότητα για ταυτόχρονη διόρθωση μυωπίας, υπερμετρωπίας και αστιγματισμού.

MONOVISION
Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν έναν κυρίαρχο οφθαλμό ( το μάτι που μεταξύ των δύο θεωρούμε ότι βλέπει καλύτερα). Με το monovision η όραση στο κυρίαρχο μάτι διορθώνεται πλήρως, ενώ στο άλλο μάτι είτε αφήνουμε είτε δημιουργούμε ηθελημένα μυωπία έτσι ώστε να διευκολύνεται ο ασθενής να βλέπει κοντινά αντικείμενα. Και τα δύο μάτια συνεχίζουν να λειτουργούν μαζί επιτρέποντας να βλέπουμε σε κάθε απόσταση.
Όσο περίπλοκο και να ακούγεται αυτή η τεχνική ταιριάζει σε μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων.

 Η καταλληλότερη θεραπεία για εσάς, καθορίζεται έπειτα από τη συζήτηση με τον οφθαλμίατρό σας, αλλά και τον απαραίτητο προεγχειρητικό έλεγχο που διεξάγεται στο ΑΘΗΝΑΪΚO ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚO LASER.

 Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ LASER.

 Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις
ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ.

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ