ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Ερωτήσεις σχετικά με τον προεγχειρητικό έλεγχο

Χρειάζεται κάποια ειδική προετοιμασία
πριν και κατά την ημέρα του προεγχειρητικού ελέγχου;

Ενδείκνυται η αποχή από τη χρήση φακών επαφής για τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από τον προεγχειρητικό έλεγχο και την εγχείρηση.

Ποια είναι η διαδικασία του προεγχειρητικού ελέγχου;

Την ημέρα της εγχείρησης ο υποψήφιος θα πρέπει να βρίσκεται στο Αθηναϊκό Διαθλαστικό Laser 1-2 ώρες πριν από το προγραμματισμένο ραντεβού του, για να υποβληθεί σε προεγχειρητικό έλεγχο.

Ο προεγχειρητικός έλεγχος αποτελείται από μια σειρά εξετάσεων όπως για παράδειγμα η τοπογραφία του κερατοειδούς, η μέτρηση και αξιολόγηση του κυματομετώπου, η παχυμετρία και η μέτρηση κόρης και οφθαλμικής πίεσης.

Ποιες είναι οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο;

ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΗΜΙΜΟΡΙΊΟΥ
Η τομογραφία μας δίνει μία ενδελεχή ανάλυση όλου του κερατοειδή (κερατομετρικά στοιχεία, ποιοτική ανάλυση πρόσθιας και οπίσθιας επιφάνειας), του προσθίου θαλάμου και του ενδοφακού.

ΠΑΧΥΜΕΤΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
Η παχυμετρία του κερατοειδούς έχει καθοριστική σημασία ως προς τη μέθοδο που θα επιλεγεί για τη διόρθωση τυχών διαθλαστικών ανωμαλιών. Κερατοειδείς με χαμηλό κεντρικό πάχος αποκλείονται από διόρθωση με LASIK λόγω κινδύνου ανάπτυξης εκτασίας.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΡΗΣ
Με τη μέθοδο αυτή προσδιορίζουμε το μέγεθος της κόρης σε συνθήκες τόσο φωτοπικές όσο και σκοτοπικές, που είναι καίριες για τη νυχτερινή όραση αφού η κόρη διαστέλλεται κατά την προσαρμογή στο σκότος. Έτσι, είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που εμφανίζονταν παλαιότερα και όπου παρατηρούνταν μειωμένη νυχτερινή όραση λόγω μικρής ζώνης εξάχνωσης του excimer laser.

ΈΛΕΓΧΟΣ ΞΗΡΟΦΘΑΛΜΙΑΣ
Όλοι οι ασθενείς και ιδιαίτερα οι υποψήφιοι για Lasik, υπόκεινται σε ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο δακρύων.

ΑΕΡΟΤΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
Η τονομέτρηση, δηλαδή ο προσδιορισμός της ενδοφθάλμιας πίεσης, ο οποίος γίνεται με τονόμετρο αέρος και όχι επιπεδώσεως για την αποφυγή επαφής με τον κερατοειδή των ασθενών, βοηθάει στη διάγνωση υπερτονίας. 

ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
Με τη μέθοδο αυτή, πραγματοποιείται με ακρίβεια, ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισμός του ενδοθηλίου του κερατοειδούς. Η συγκεκριμένη μέθοδος βοηθάει στη διάγνωση δυσλειτουργίας της αντλίας των ενδοθηλιακών κυττάρων, σε περιπτώσεις ασθενών με μεγάλο κεντρικό πάχος κερατοειδούς.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
Η τοπογραφία του κερατοειδούς είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που μας δίνει τρισδιάστατους χάρτες της πρόσθιας και της οπίσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς και διαγιγνώσκει ανωμαλίες όπως ο κερατόκωνος και το pellurid marginal degeneration.

Είναι απαραίτητος ο προεγχειρητικός έλεγχος;

Είναι αποδεδειγμένο ότι ο λεπτομερής προεγχειρητικός έλεγχος αποτελεί την πλέον βασική προϋπόθεση για άριστα αποτελέσματα.

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Ερωτήσεις σχετικά με τον προεγχειρητικό έλεγχο

Χρειάζεται κάποια ειδική προετοιμασία
πριν και κατά την ημέρα του προεγχειρητικού ελέγχου;

Ενδείκνυται η αποχή από τη χρήση φακών επαφής για τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από τον προεγχειρητικό έλεγχο και την εγχείρηση.

Ποια είναι η διαδικασία του προεγχειρητικού ελέγχου;

Την ημέρα της εγχείρησης ο υποψήφιος θα πρέπει να βρίσκεται στο Αθηναϊκό Διαθλαστικό Laser 1-2 ώρες πριν από το προγραμματισμένο ραντεβού του, για να υποβληθεί σε προεγχειρητικό έλεγχο.

Ο προεγχειρητικός έλεγχος αποτελείται από μια σειρά εξετάσεων όπως για παράδειγμα η τοπογραφία του κερατοειδούς, η μέτρηση και αξιολόγηση του κυματομετώπου, η παχυμετρία και η μέτρηση κόρης και οφθαλμικής πίεσης.

Ποιες είναι οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο;

ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΗΜΙΜΟΡΙΊΟΥ
Η τομογραφία μας δίνει μία ενδελεχή ανάλυση όλου του κερατοειδή (κερατομετρικά στοιχεία, ποιοτική ανάλυση πρόσθιας και οπίσθιας επιφάνειας), του προσθίου θαλάμου και του ενδοφακού.

ΠΑΧΥΜΕΤΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
Η παχυμετρία του κερατοειδούς έχει καθοριστική σημασία ως προς τη μέθοδο που θα επιλεγεί για τη διόρθωση τυχών διαθλαστικών ανωμαλιών. Κερατοειδείς με χαμηλό κεντρικό πάχος αποκλείονται από διόρθωση με LASIK λόγω κινδύνου ανάπτυξης εκτασίας.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΡΗΣ
Με τη μέθοδο αυτή προσδιορίζουμε το μέγεθος της κόρης σε συνθήκες τόσο φωτοπικές όσο και σκοτοπικές, που είναι καίριες για τη νυχτερινή όραση αφού η κόρη διαστέλλεται κατά την προσαρμογή στο σκότος. Έτσι, είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που εμφανίζονταν παλαιότερα και όπου παρατηρούνταν μειωμένη νυχτερινή όραση λόγω μικρής ζώνης εξάχνωσης του excimer laser.

ΈΛΕΓΧΟΣ ΞΗΡΟΦΘΑΛΜΙΑΣ
Όλοι οι ασθενείς και ιδιαίτερα οι υποψήφιοι για Lasik, υπόκεινται σε ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο δακρύων.

ΑΕΡΟΤΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
Η τονομέτρηση, δηλαδή ο προσδιορισμός της ενδοφθάλμιας πίεσης, ο οποίος γίνεται με τονόμετρο αέρος και όχι επιπεδώσεως για την αποφυγή επαφής με τον κερατοειδή των ασθενών, βοηθάει στη διάγνωση υπερτονίας. 

ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
Με τη μέθοδο αυτή, πραγματοποιείται με ακρίβεια, ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισμός του ενδοθηλίου του κερατοειδούς. Η συγκεκριμένη μέθοδος βοηθάει στη διάγνωση δυσλειτουργίας της αντλίας των ενδοθηλιακών κυττάρων, σε περιπτώσεις ασθενών με μεγάλο κεντρικό πάχος κερατοειδούς.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
Η τοπογραφία του κερατοειδούς είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που μας δίνει τρισδιάστατους χάρτες της πρόσθιας και της οπίσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς και διαγιγνώσκει ανωμαλίες όπως ο κερατόκωνος και το pellurid marginal degeneration.

Είναι απαραίτητος ο προεγχειρητικός έλεγχος;

Είναι αποδεδειγμένο ότι ο λεπτομερής προεγχειρητικός έλεγχος αποτελεί την πλέον βασική προϋπόθεση για άριστα αποτελέσματα.

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Ερωτήσεις σχετικά με τον
προεγχειρητικό έλεγχο

Χρειάζεται κάποια ειδική προετοιμασία πριν και κατά την ημέρα του προεγχειρητικού ελέγχου;

Ενδείκνυται η αποχή από τη χρήση φακών επαφής για τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από τον προεγχειρητικό έλεγχο και την εγχείρηση.

Ποια είναι η διαδικασία του προεγχειρητικού ελέγχου;

Την ημέρα της εγχείρησης ο υποψήφιος θα πρέπει να βρίσκεται στο Αθηναϊκό Διαθλαστικό Laser 1-2 ώρες πριν από το προγραμματισμένο ραντεβού του, για να υποβληθεί σε προεγχειρητικό έλεγχο.

Ο προεγχειρητικός έλεγχος αποτελείται από μια σειρά εξετάσεων όπως για παράδειγμα η τοπογραφία του κερατοειδούς, η μέτρηση και αξιολόγηση του κυματομετώπου, η παχυμετρία και η μέτρηση κόρης και οφθαλμικής πίεσης.

Ποιες είναι οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο;

ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΗΜΙΜΟΡΙΊΟΥ
Η τομογραφία μας δίνει μία ενδελεχή ανάλυση όλου του κερατοειδή (κερατομετρικά στοιχεία, ποιοτική ανάλυση πρόσθιας και οπίσθιας επιφάνειας), του προσθίου θαλάμου και του ενδοφακού.

ΠΑΧΥΜΕΤΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
Η παχυμετρία του κερατοειδούς έχει καθοριστική σημασία ως προς τη μέθοδο που θα επιλεγεί για τη διόρθωση τυχών διαθλαστικών ανωμαλιών. Κερατοειδείς με χαμηλό κεντρικό πάχος αποκλείονται από διόρθωση με LASIK λόγω κινδύνου ανάπτυξης εκτασίας.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΡΗΣ
Με τη μέθοδο αυτή προσδιορίζουμε το μέγεθος της κόρης σε συνθήκες τόσο φωτοπικές όσο και σκοτοπικές, που είναι καίριες για τη νυχτερινή όραση αφού η κόρη διαστέλλεται κατά την προσαρμογή στο σκότος. Έτσι, είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που εμφανίζονταν παλαιότερα και όπου παρατηρούνταν μειωμένη νυχτερινή όραση λόγω μικρής ζώνης εξάχνωσης του excimer laser.

ΈΛΕΓΧΟΣ ΞΗΡΟΦΘΑΛΜΙΑΣ
Όλοι οι ασθενείς και ιδιαίτερα οι υποψήφιοι για Lasik, υπόκεινται σε ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο δακρύων.

ΑΕΡΟΤΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
Η τονομέτρηση, δηλαδή ο προσδιορισμός της ενδοφθάλμιας πίεσης, ο οποίος γίνεται με τονόμετρο αέρος και όχι επιπεδώσεως για την αποφυγή επαφής με τον κερατοειδή των ασθενών, βοηθάει στη διάγνωση υπερτονίας. 

ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
Με τη μέθοδο αυτή, πραγματοποιείται με ακρίβεια, ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισμός του ενδοθηλίου του κερατοειδούς. Η συγκεκριμένη μέθοδος βοηθάει στη διάγνωση δυσλειτουργίας της αντλίας των ενδοθηλιακών κυττάρων, σε περιπτώσεις ασθενών με μεγάλο κεντρικό πάχος κερατοειδούς.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
Η τοπογραφία του κερατοειδούς είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που μας δίνει τρισδιάστατους χάρτες της πρόσθιας και της οπίσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς και διαγιγνώσκει ανωμαλίες όπως ο κερατόκωνος και το pellurid marginal degeneration.

Είναι απαραίτητος ο προεγχειρητικός έλεγχος;

Είναι αποδεδειγμένο ότι ο λεπτομερής προεγχειρητικός έλεγχος αποτελεί την πλέον βασική προϋπόθεση για άριστα αποτελέσματα.

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ