ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Ερωτήσεις σχετικά με τη φροντίδα μετά την επέμβαση

Τι να περιμένω τις πρώτες ημέρες μετά την επέμβαση;

Η όρασή σας θα έχει βελτιωθεί σημαντικά μέσα στις επόμενες 24 ώρες.
Ο χρόνος ανάρρωσης διαρκεί από 2-5 ημέρες ανάλογα με τη μέθοδο της εγχείρησης.

Είναι πολύ σημαντικό να ακολουθείτε αυστηρά τις μετεγχειρητικές οδηγίες που θα σας δοθούν,
καθώς και να χρησιμοποιείτε την προστατευτική μάσκα που θα σας παρέχουμε για μία εβδομάδα.

Για τις επόμενες 2-3 ημέρες από την επέμβαση, προτείνεται αποχή από την εργασία.
Ειδικότερα έπειτα από επέμβαση με τη μέθοδο Trans PRK, προτείνεται αποχή από την εργασία σας
για διάστημα 4-5 ημερών.

Μετά την επέμβαση, η όρασή σας θα είναι σχετικά θαμπή, δίνοντάς σας την αίσθηση
ότι βλέπετε μέσα από γυαλιά που δεν έχουν καθαρούς φακούς.

Ενδέχεται να εμφανίσετε συμπτώματα όπως ξηροφθαλμία, ευαισθησία στο φως, αίσθηση ξένου σώματος,
πονοκέφαλο, δακρύρροια, οίδημα των βλεφάρων, πόνο. Δεν συντρέχει όμως λόγος ανησυχίας,
καθώς όλες αυτές οι αντιδράσεις είναι απολύτως φυσιολογικές και παροδικές.

Η ομάδα του Αθηναϊκού Διαθλαστικού Laser θα βρίσκεται δίπλα σας μετά την επέμβαση,
δίνοντάς σας αναλυτικές μετεγχειρητικές οδηγίες.

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Ερωτήσεις σχετικά με τη φροντίδα μετά την επέμβαση

Τι να περιμένω τις πρώτες ημέρες μετά την επέμβαση;

Η όρασή σας θα έχει βελτιωθεί σημαντικά μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Ο χρόνος ανάρρωσης διαρκεί από 2-5 ημέρες ανάλογα με τη μέθοδο της εγχείρησης.

Είναι πολύ σημαντικό να ακολουθείτε αυστηρά τις μετεγχειρητικές οδηγίες που θα σας δοθούν, καθώς και να χρησιμοποιείτε την προστατευτική μάσκα που θα σας παρέχουμε για μία εβδομάδα.

Για τις επόμενες 2-3 ημέρες από την επέμβαση, προτείνεται αποχή από την εργασία. Ειδικότερα έπειτα από επέμβαση με τη μέθοδο Trans PRK, προτείνεται αποχή από την εργασία σας για διάστημα 4-5 ημερών.

Μετά την επέμβαση, η όρασή σας θα είναι σχετικά θαμπή, δίνοντάς σας την αίσθηση ότι βλέπετε μέσα από γυαλιά που δεν έχουν καθαρούς φακούς.

Ενδέχεται να εμφανίσετε συμπτώματα όπως ξηροφθαλμία, ευαισθησία στο φως, αίσθηση ξένου σώματος, πονοκέφαλο, δακρύρροια, οίδημα των βλεφάρων, πόνο. Δεν συντρέχει όμως λόγος ανησυχίας, καθώς όλες αυτές οι αντιδράσεις είναι απολύτως φυσιολογικές και παροδικές.

Η ομάδα του Αθηναϊκού Διαθλαστικού Laser θα βρίσκεται δίπλα σας μετά την επέμβαση, δίνοντάς σας αναλυτικές μετεγχειρητικές οδηγίες.

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Ερωτήσεις σχετικά με τη φροντίδα
μετά την επέμβαση

Τι να περιμένω τις πρώτες ημέρες μετά την επέμβαση;

Η όρασή σας θα έχει βελτιωθεί σημαντικά μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Ο χρόνος ανάρρωσης διαρκεί από 2-5 ημέρες ανάλογα με τη μέθοδο της εγχείρησης.

Είναι πολύ σημαντικό να ακολουθείτε αυστηρά τις μετεγχειρητικές οδηγίες που θα σας δοθούν, καθώς και να χρησιμοποιείτε την προστατευτική μάσκα που θα σας παρέχουμε για μία εβδομάδα.

Για τις επόμενες 2-3 ημέρες από την επέμβαση, προτείνεται αποχή από την εργασία. Ειδικότερα έπειτα από επέμβαση με τη μέθοδο Trans PRK, προτείνεται αποχή από την εργασία σας για διάστημα 4-5 ημερών. Μετά την επέμβαση, η όρασή σας θα είναι σχετικά θαμπή, δίνοντάς σας την αίσθηση ότι βλέπετε μέσα από γυαλιά που δεν έχουν καθαρούς φακούς.

Ενδέχεται να εμφανίσετε συμπτώματα όπως ξηροφθαλμία, ευαισθησία στο φως, αίσθηση ξένου σώματος, πονοκέφαλο, δακρύρροια, οίδημα των βλεφάρων, πόνο. Δεν συντρέχει όμως λόγος ανησυχίας, καθώς όλες αυτές οι αντιδράσεις είναι απολύτως φυσιολογικές και παροδικές.

Η ομάδα του Αθηναϊκού Διαθλαστικού Laser θα βρίσκεται δίπλα σας μετά την επέμβαση, δίνοντάς σας αναλυτικές μετεγχειρητικές οδηγίες.

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ