ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Το νοσηλευτικό προσωπικό του ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΟΥ LASER έχει πολυετή εμπειρία και εξαιρετική τεχνογνωσία με αποτέλεσμα να παρέχει στον ασθενή υψηλής ποιότητας ιατρική φροντίδα πριν και μετά την επέμβαση.

LASER
ΜΥΩΠΙΑΣ

Η μυωπία είναι η κατάσταση στην οποία τα κοντινά αντικείμενα φαίνονται καλύτερα από τα μακρινά. Η διόρθωση της μυωπίας με την εφαρμογή του excimer laser (laser μυωπίας) αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής έρευνας ήδη από το έτος 1985 και η αυξανόμενη κλινική εμπειρία και η υψηλή τεχνογνωσία από τις εφαρμογές του excimer laser, έχουν τελειοποιήσει τη φωτοδιαθλαστική παρέμβαση.

LASER
ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑΣ

Η υπερμετρωπία είναι μία διαθλαστική ανωμαλία στη οποία οι πάσχοντες μπορούν και διακρίνουν τα μακρινά αντικείμενα καλύτερα από τα κοντινά. Η διόρθωση της υπερμετρωπίας με την εφαρμογή του excimer laser αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής έρευνας ήδη από το έτος 1985 και η αυξανόμενη κλινική εμπειρία και η υψηλή τεχνογνωσία από τις εφαρμογές του excimer laser, έχουν τελειοποιήσει τη φωτοδιαθλαστική παρέμβαση.

LASER
ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ

O αστιγματισμός είναι η πάθηση στην οποία τα αντικείμενα, κοντινά και μακρινά, φαίνονται θολά. Η διόρθωση του αστιγματισμού με την εφαρμογή του excimer laser είναι αντικείμενο επιστημονικής έρευνας ήδη από το έτος 1985 και η αυξανόμενη κλινική εμπειρία και η υψηλή τεχνογνωσία από τις εφαρμογές του excimer laser έχουν τελειοποιήσει τη φωτοδιαθλαστική παρέμβαση.

ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Το νοσηλευτικό προσωπικό του ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΟΥ LASER έχει πολυετή εμπειρία και εξαιρετική τεχνογνωσία με αποτέλεσμα να παρέχει στον ασθενή υψηλής ποιότητας ιατρική φροντίδα πριν και μετά την επέμβαση.

LASER
ΜΥΩΠΙΑΣ

Η μυωπία είναι η κατάσταση στην οποία τα κοντινά αντικείμενα φαίνονται καλύτερα από τα μακρινά. Η διόρθωση της μυωπίας με την εφαρμογή του excimer laser (laser μυωπίας) αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής έρευνας ήδη από το έτος 1985 και η αυξανόμενη κλινική εμπειρία και η υψηλή τεχνογνωσία από τις εφαρμογές του excimer laser, έχουν τελειοποιήσει τη φωτοδιαθλαστική παρέμβαση.

LASER
ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑΣ

Η υπερμετρωπία είναι μία διαθλαστική ανωμαλία στη οποία οι πάσχοντες μπορούν και διακρίνουν τα μακρινά αντικείμενα καλύτερα από τα κοντινά. Η διόρθωση της υπερμετρωπίας με την εφαρμογή του excimer laser αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής έρευνας ήδη από το έτος 1985 και η αυξανόμενη κλινική εμπειρία και η υψηλή τεχνογνωσία από τις εφαρμογές του excimer laser, έχουν τελειοποιήσει τη φωτοδιαθλαστική παρέμβαση.

LASER
ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ

O αστιγματισμός είναι η πάθηση στην οποία τα αντικείμενα, κοντινά και μακρινά, φαίνονται θολά. Η διόρθωση του αστιγματισμού με την εφαρμογή του excimer laser είναι αντικείμενο επιστημονικής έρευνας ήδη από το έτος 1985 και η αυξανόμενη κλινική εμπειρία και η υψηλή τεχνογνωσία από τις εφαρμογές του excimer laser έχουν τελειοποιήσει τη φωτοδιαθλαστική παρέμβαση.

ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Το νοσηλευτικό προσωπικό του ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΟΥ LASER έχει πολυετή εμπειρία και εξαιρετική τεχνογνωσία με αποτέλεσμα να παρέχει στον ασθενή υψηλής ποιότητας ιατρική φροντίδα πριν και μετά την επέμβαση.

LASER ΜΥΩΠΙΑΣ
Η μυωπία είναι η κατάσταση στην οποία τα κοντινά αντικείμενα φαίνονται καλύτερα από τα μακρινά. Η διόρθωση της μυωπίας με την εφαρμογή του excimer laser (laser μυωπίας) αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής έρευνας ήδη από το έτος 1985 και η αυξανόμενη κλινική εμπειρία και η υψηλή τεχνογνωσία από τις εφαρμογές του excimer laser, έχουν τελειοποιήσει τη φωτοδιαθλαστική παρέμβαση.

LASER ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑΣ
Η υπερμετρωπία είναι μία διαθλαστική ανωμαλία στη οποία οι πάσχοντες μπορούν και διακρίνουν τα μακρινά αντικείμενα καλύτερα από τα κοντινά. Η διόρθωση της υπερμετρωπίας με την εφαρμογή του excimer laser αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής έρευνας ήδη από το έτος 1985 και η αυξανόμενη κλινική εμπειρία και η υψηλή τεχνογνωσία από τις εφαρμογές του excimer laser, έχουν τελειοποιήσει τη φωτοδιαθλαστική παρέμβαση.

LASER ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ
O αστιγματισμός είναι η πάθηση στην οποία τα αντικείμενα, κοντινά και μακρινά, φαίνονται θολά. Η διόρθωση του αστιγματισμού με την εφαρμογή του excimer laser είναι αντικείμενο επιστημονικής έρευνας ήδη από το έτος 1985 και η αυξανόμενη κλινική εμπειρία και η υψηλή τεχνογνωσία από τις εφαρμογές του excimer laser έχουν τελειοποιήσει τη φωτοδιαθλαστική παρέμβαση.