Υπερμετρωπία

Η Υπερμετρωπία είναι μία διαθλαστική ανωμαλία στη οποία οι πάσχοντες μπορούν και διακρίνουν τα μακρινά αντικείμενα καλύτερα από τα κοντινά. Τα τυπικά υπερμετρωπικά μάτια  έχουν αξονικό μήκος μικρότερο από το κανονικό και σε αντίθεση με τα μυωπικά που είναι συνήθως μεγάλα.

Αθηναϊκό Διαθλαστικό Κέντρο Laser - Υπερμετρωπία

Στην υπερμετρωπία το φως περνά από τον κερατοειδή και το φακό του ματιού και στη συνέχεια εστιάζει πίσω από τον αμφιβληστροειδή με αποτέλεσμα τη θόλωση της οράσεως.
Τα μωρά και τα μικρά παιδιά τείνουν να είναι ελαφρώς υπερμετρωπικά αλλά αυτό αντισταθμίζεται με την ανάπτυξη τους που μπορούν να φθάσουν στην εμμετρωπία ή ακόμα και στην μυωπία. Πολλές περιπτώσεις υπερμετρωπίας δε χρήζουν καν διορθώσεως λόγω αυξημένης προσαρμοστικής ικανότητας.
Η Υπερμετρωπία στα παιδιά θέλει ιδιαίτερη προσοχή στην περίπτωση που είναι σοβαρή και παραμείνει αδιάγνωστη, διότι μπορεί να προκαλέσει αμβλυωπία, το λεγόμενο «τεμπέλικο» μάτι ή και ακόμα στραβισμό.
Στην μακρινή όραση οι υπερμέτρωπες τυπικά πάσχουν λιγότερο σε σύγκριση με την κοντινή όπου δυσκολεύονται περισσότερο όταν το αντικείμενο έρθει πιο κοντά. Όσο μειώνεται το αντανακλαστικό της προσαρμογής τόσο χειροτερεύουν τα συμπτώματα της υπερμετρωπίας.
Η υπερμετρωπία διορθώνεται με γυαλιά, συνήθως μεγάλου πάχους, φακούς επαφής και χειρουργικά, δείτε περισσότερα στο Laser Υπερμετρωπίας.