Ενδείκνυται η αποχή από τους φακούς επαφής το λιγότερο 15 ημέρες πριν την εγχείρηση.