Η εγχείρηση γίνεται με την ενστάλαξη τοπικών αναισθητικών σταγόνων κι όχι με ολική ή μερική αναισθησία.

Αμέσως μετά την εγχείρηση, ο ασθενής βλέπει θολά και έχει την αίσθηση ξένου σώματος στο μάτι του.

Μετά την εγχείρηση θα σας προτείναμε να σας συνοδέψει ένα κοντινό σας πρόσωπο και να μην οδηγήσετε.