Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος του αρχικού διαθλαστικού προβλήματος. Πολύ μεγάλα διαθλαστικά προβλήματα είναι δυνατόν να μη διορθωθούν απολύτως. ‘Ομως στους περισσότερους ασθενείς υπάρχει υψηλός βαθμός ασφάλειας στην πρόβλεψη.

Έτσι οι πιο πολλοί μπορούν να προσδοκούν αντίστοιχη όραση με εκείνη που είχαν φορώντας γυαλιά ή φακούς επαφής.

Η όραση μπορεί να είναι σχετικά θολή τις πρώτες 1-2 εβδομάδες μετά την επέμβαση και αυτό όμως εξαρτάται από το βαθμό διορθώσεως. Συνήθως οι ασθενείς μπορούν να οδηγούν χωρίς γυαλιά μετά το πρώτο δεκαήμερο.