Ο χρόνος που απαιτείται εξαρτάται από το είδος της επεμβάσεως,  PRK ή LASIK.

Αν πρόκειται για δράση του Excimer Laser πάνω στην πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδούς (PRK) περίπου 30 λεπτά που κατανέμονται ως εξής: για 15 λεπτά πριν από την επέμβαση ενσταλάζονται στο μάτι αναισθητικές σταγόνες. Τα υπόλοιπα 10-15 λεπτά απαιτούνται για την τοποθέτηση του ασθενούς κάτω από το μικροσκόπιο, την εξοικείωση του με το χώρο και τους ήχους του, τον προγραμματισμό του μηχανήματος και την αφαίρεση του επιθηλίου. Η επέμβαση αυτή καθ’ αυτή διαρκεί 5-60 δευτερόλεπτα ανάλογα με την διόρθωση που έχει προγραμματισθεί και τον τύπο του μηχανήματος.

Αν πρόκειται για δράση του Excimer Laser μέσα στο στρώμα του κερατοειδή (Lasik) τότε ο χρόνος που απαιτείται αυξάνεται για περίπου 4-5 λεπτά και τούτο γιατί στο συγκεκριμένο τύπο επεμβάσεως απαιτείται η δημιουργία κερατικού κρημνού (Flap) που γίνεται με ένα ειδικό μηχάνημα, τον μικροκερατόμο, και που αντιστοιχεί στην αφαίρεση του επιθηλίου της προηγούμενης μεθόδου. Ο υπόλοιπος χρόνος της επεμβάσεως είναι περίπου ο ίδιος.