• Κατάλληλος υποψήφιος:
  • Άνω των 18 ετών
  • Σταθερή διάθλαση
  • Υγιή μάτια
 • Λιγότερο Κατάλληλος υποψήφιος:
  • Στεγνά μάτια
  • Μεγάλη κόρη
  • Ασταθής διάθλαση
 • Ακατάλληλος υποψήφιος:
  • Γυναίκες σε κύηση
  • Λεπτός κερατοειδής
  • Μη υγιή μάτια
  • Κερατόκωνος