Η πρώτη (PRK) είναι η λιγότερο επεμβατική μέθοδος . Σε σχέση με τη LASIK έχει κάποιο σχετικό πόνο τις τρεις (3) πρώτες μέρες, ο οποίος αντιμετωπίζεται με την κατάλληλη αγωγή.

Η δεύτερη (LASIK) έχει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στο τελικό οπτικό αποτέλεσμα, η αποκατάσταση της όρασης είναι πιο σύντομη, ο χρόνος ενστάλαξης κολλυρίων σαφώς πιο περιορισμένος και η διατήρηση των ανατομικών συντεταγμένων του κερατοειδή απολύτως αρμονική. Ωστόσο είναι μια μέθοδος σαφώς πιο επεμβατική από την προηγούμενη και για αυτό οι επιπλοκές, αν και ελάχιστες, είναι στατιστικά περισσότερες για αυτό και η εφαρμογή της συνιστάται σε μεγαλύτερου βαθμού μυωπίες.