Το βασικό όφελος μιας διαθλαστικής επέμβασης είναι η άμεση βελτίωση της όρασης και η απαλλαγή από τα διορθωτικά γυαλιά και τους φακούς επαφής.

Η αίσθηση της ελευθερίας που αποκτά ο ασθενής είναι αισθητή από την συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών.

Η διαδικασία είναι γρήγορη και η επέμβαση ανώδυνη και ασφαλής.

Συμπτώματα όπως η ξηρότητα των ματιών και φαινόμενα διάχυσης φωτός τη νύχτα (halos) αποχωρούν σταδιακά μέσα στις πρώτες 2-4 εβδομάδες μετά την εγχείρηση.