• Την ημέρα της εγχείρησης ο υποψήφιος θα πρέπει να βρίσκεται 1-2 ώρες πριν την επέμβαση στο Αθηναϊκό Διαθλαστικό για προεγχειρητικό έλεγχο.
  • Ο προεγχειρητικός έλεγχος αποτελείται από μια σειρά εξετάσεων όπως για παράδειγμα η τοπογραφία του κερατοειδούς, η μέτρηση και αξιολόγηση του κυματομετώπου, η παχυμετρία και η μέτρηση κόρης και οφθαλμικής πίεσης.