Και οι δυο τύποι επέμβασης, PRK και LASIK, είναι απολύτως ανώδυνες γιατί πριν από αυτές ενσταλάζονται σταγόνες αναισθητικού.

Ο χειρουργός προετοιμάζει την επιφάνεια όπου θα εφαρμοστεί το Laser είτε αφαιρώντας απαλά το επιθήλιο του κερατοειδούς (PRK) ή δημιουργώντας με το μικροκερατόμο τον κρημνό ( LASIK).

Το επιθήλιο που αφαιρείται στην PRK αναγεννάται μέσα σε 3-5 ημέρες. Στο διάστημα αυτό ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει ελαφρές ενοχλήσεις και, μερικές φορές, κάποια πιο έντονη αίσθηση ερεθισμού ή και πόνου. Τα ενοχλήματα αυτά αντιμετωπίζονται εύκολα με την ανάλογη θεραπεία.