• Έχει αποδειχτεί ότι ο λεπτομερής προεγχειρητικός έλεγχος θεωρείται η πλέον βασική προϋπόθεση για άριστα αποτελέσματα.