Ερωτήσεις σχετικά με τον υποψήφιο
 • Είμαι πάνω από 18 ετών και η διάθλαση μου είναι σταθερή σε τουλάχιστον δυο (2) διαδοχικές μετρήσεις από τον οφθαλμίατρο μου
 • Δεν έχω γνωστό οφθαλμολογικό ιστορικό όπως π.χ. γλαύκωμα, καταρράκτη  ΜΕΩ κ.α.
 • Δεν έχω κερατόκωνο ή άλλης μορφής ασυμμετρία του κερατοειδούς
 • Δεν έχω περάσει κερατίτιδα από λοιμογόνα όπως από ιό του απλού έρπητα
 • Δεν έχω κερατοειδικές ουλές όπως μετά από τραύμα και λοίμωξη
 • Δεν έχω συστηματικές παθήσεις και κυρίως αρρύθμιστες όπως σακχαρώδης διαβήτης και αρτηριακή υπέρταση
 • Δεν έχω ενεργείς φλεγμονές του οφθαλμού όπως βλεφαρίτιδα, επιπεφυκίτιδα κ.α.
 • Κατάλληλος υποψήφιος:
  • Άνω των 18 ετών
  • Σταθερή διάθλαση
  • Υγιή μάτια
 • Λιγότερο Κατάλληλος υποψήφιος:
  • Στεγνά μάτια
  • Μεγάλη κόρη
  • Ασταθής διάθλαση
 • Ακατάλληλος υποψήφιος:
  • Γυναίκες σε κύηση
  • Λεπτός κερατοειδής
  • Μη υγιή μάτια
  • Κερατόκωνος

Ερωτήσεις σχετικά με τον προεγχειρητικό έλεγχο

Ενδείκνυται η αποχή από τους φακούς επαφής το λιγότερο 15 ημέρες πριν την εγχείρηση.

 • Την ημέρα της εγχείρησης ο υποψήφιος θα πρέπει να βρίσκεται 1-2 ώρες πριν την επέμβαση στο Αθηναϊκό Διαθλαστικό για προεγχειρητικό έλεγχο.
 • Ο προεγχειρητικός έλεγχος αποτελείται από μια σειρά εξετάσεων όπως για παράδειγμα η τοπογραφία του κερατοειδούς, η μέτρηση και αξιολόγηση του κυματομετώπου, η παχυμετρία και η μέτρηση κόρης και οφθαλμικής πίεσης.
 • Τοπογραφία Κερατοειδούς

Η τοπογραφία του κερατοειδούς είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που μας δίνει τρισδιάστατους χάρτες της πρόσθιας και της οπίσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς και διαγιγνώσκει ανωμαλίες όπως ο κερατόκωνος και το pellurid marginal degeneration.

 • Τομογραφία προσθίου ημιμορίου

Η τομογραφία μας δίνει μία ενδελεχή ανάλυση όλου του κερατοειδή (κερατομετρικά στοιχεία, ποιοτική ανάλυση πρόσθιας και οπίσθιας επιφάνειας), του προσθίου θαλάμου και του ενδοφακού.

 • Παχυμετρία κερατοειδούς

Η Παχυμετρία του κερατοειδούς είναι ουσιαστική στην επιλογή μεθόδου για την διόρθωση τυχών διαθλαστικών ανωμαλιών. Κερατοειδείς με χαμηλό κεντρικό πάχος αποκλείονται από διόρθωση με LASIK λόγω κινδύνου ανάπτυξης εκτασίας.

 • Προσδιορισμός μεγέθους κόρης

Με τη μέθοδο αυτή προσδιορίζουμε το μέγεθος της κόρης σε συνθήκες τόσο φωτοπικές όσο και σκοτοπικές, που είναι καίριες για τη νυχτερινή όραση αφού η κόρη διαστέλλεται  – μεγαλώνει στην προσαρμογή στο σκότος. Έτσι καταπολεμούμε τα προβλήματα του παρελθόντος με μειωμένη νυχτερινή όραση λόγω μικρής ζώνης εξάχνωσης του excimer laser

 • Έλεγχος ξηροφθαλμίας

Όλοι οι ασθενείς υπόκεινται σε ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο δακρύων και ιδιαίτερα οι υποψήφιοι για Lasik.

 • Αεροτονομετρία

Η τονομέτρηση, δηλαδή ο προσδιορισμός της ενδοφθάλμιας πίεσης, ο οποίος γίνεται με τονόμετρο αέρος και όχι επιπεδώσεως για την αποφυγή επαφής με τον κερατοειδή των ασθενών, βοηθάει στην διάγνωση υπερτονίας.

 • Ενδοθηλιομέτρηση

Με τη μέθοδο αυτή γίνεται ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισμός με ακρίβεια, του ενδοθηλίου του κερατοειδούς. Βοηθάει σε περιπτώσεις ασθενών με μεγάλο κεντρικό πάχος κερατοειδούς για τη διάγνωση δυσλειτουργίας της αντλίας των ενδοθηλιακών κυττάρων.

Ερωτήσεις σχετικά με τις επεμβατικές μεθόδους

Η πρώτη (PRK) είναι η λιγότερο επεμβατική μέθοδος . Σε σχέση με τη LASIK έχει κάποιο σχετικό πόνο τις τρεις (3) πρώτες μέρες, ο οποίος αντιμετωπίζεται με την κατάλληλη αγωγή.

Η δεύτερη (LASIK) έχει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στο τελικό οπτικό αποτέλεσμα, η αποκατάσταση της όρασης είναι πιο σύντομη, ο χρόνος ενστάλαξης κολλυρίων σαφώς πιο περιορισμένος και η διατήρηση των ανατομικών συντεταγμένων του κερατοειδή απολύτως αρμονική. Ωστόσο είναι μια μέθοδος σαφώς πιο επεμβατική από την προηγούμενη και για αυτό οι επιπλοκές, αν και ελάχιστες, είναι στατιστικά περισσότερες για αυτό και η εφαρμογή της συνιστάται σε μεγαλύτερου βαθμού μυωπίες.

Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος του αρχικού διαθλαστικού προβλήματος. Πολύ μεγάλα διαθλαστικά προβλήματα είναι δυνατόν να μη διορθωθούν απολύτως. ‘Ομως στους περισσότερους ασθενείς υπάρχει υψηλός βαθμός ασφάλειας στην πρόβλεψη.

Έτσι οι πιο πολλοί μπορούν να προσδοκούν αντίστοιχη όραση με εκείνη που είχαν φορώντας γυαλιά ή φακούς επαφής.

Η όραση μπορεί να είναι σχετικά θολή τις πρώτες 1-2 εβδομάδες μετά την επέμβαση και αυτό όμως εξαρτάται από το βαθμό διορθώσεως. Συνήθως οι ασθενείς μπορούν να οδηγούν χωρίς γυαλιά μετά το πρώτο δεκαήμερο.

Και οι δυο τύποι επέμβασης, PRK και LASIK, είναι απολύτως ανώδυνοι γιατί πριν από αυτές ενσταλάζονται σταγόνες αναισθητικού.

Ο χειρουργός προετοιμάζει την επιφάνεια όπου θα εφαρμοστεί το Laser είτε αφαιρώντας απαλά το επιθήλιο του κερατοειδούς (PRK) ή δημιουργώντας με το μικροκερατόμο τον κρημνό (LASIK).

Το επιθήλιο που αφαιρείται στην PRK αναγεννάται μέσα σε 3-5 ημέρες. Στο διάστημα αυτό ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει ελαφρές ενοχλήσεις και, μερικές φορές, κάποια πιο έντονη αίσθηση ερεθισμού ή και πόνου. Τα ενοχλήματα αυτά αντιμετωπίζονται εύκολα με την ανάλογη θεραπεία.

Ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία την ημέρα της επέμβασης

Η εγχείρηση γίνεται με την ενστάλαξη τοπικών αναισθητικών σταγόνων κι όχι με ολική ή μερική αναισθησία.

Αμέσως μετά την εγχείρηση, ο ασθενής βλέπει θολά και έχει την αίσθηση ξένου σώματος στο μάτι του.

Μετά την εγχείρηση θα σας προτείναμε να σας συνοδέψει ένα κοντινό σας πρόσωπο και να μην οδηγήσετε.

Ο χρόνος που απαιτείται εξαρτάται από το είδος της επεμβάσεως,  PRK ή LASIK.

Αν πρόκειται για δράση του Excimer Laser πάνω στην πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδούς (PRK) περίπου 30 λεπτά που κατανέμονται ως εξής: για 15 λεπτά πριν από την επέμβαση ενσταλάζονται στο μάτι αναισθητικές σταγόνες. Τα υπόλοιπα 10-15 λεπτά απαιτούνται για την τοποθέτηση του ασθενούς κάτω από το μικροσκόπιο, την εξοικείωση του με το χώρο και τους ήχους του, τον προγραμματισμό του μηχανήματος και την αφαίρεση του επιθηλίου. Η επέμβαση αυτή καθ’ αυτή διαρκεί 5-60 δευτερόλεπτα ανάλογα με την διόρθωση που έχει προγραμματισθεί και τον τύπο του μηχανήματος.

Αν πρόκειται για δράση του Excimer Laser μέσα στο στρώμα του κερατοειδή (Lasik) τότε ο χρόνος που απαιτείται αυξάνεται για περίπου 4-5 λεπτά και τούτο γιατί στο συγκεκριμένο τύπο επεμβάσεως απαιτείται η δημιουργία κερατικού κρημνού (Flap) που γίνεται με ένα ειδικό μηχάνημα, τον μικροκερατόμο, και που αντιστοιχεί στην αφαίρεση του επιθηλίου της προηγούμενης μεθόδου. Ο υπόλοιπος χρόνος της επεμβάσεως είναι περίπου ο ίδιος.

Τα αποτελέσματα που έχουμε στη διάθεση μας από έναν αριθμό αρκετών εκατομμυρίων ασθενών που υπέστησαν τις συγκεκριμένες επεμβάσεις δείχνουν ελάχιστες επιπλοκές. Εν τούτοις, όπως σε όλες τις ιατρικές πράξεις, υπάρχουν παράγοντες κινδύνου που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Οι 3 κύριες αφορμές ανησυχίας είναι η μόλυνση, οι θολερότητες του κερατοειδή και η υπό ή υπέρ διόρθωση.

Σχετικά με την μόλυνση:

Στους ασθενείς χορηγούνται προληπτικά αντιβιοτικές σταγόνες αμέσως μετά την επέμβαση. Αν γίνει σωστή τους χρήση τότε το ενδεχόμενο μολύνσεως είναι εξαιρετικά περιορισμένο, αλλά ακόμη κι αν συμβεί εύκολα αντιμετωπίζεται με κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.

Σχετικά με τη θολερότητα:

Είναι δυνατόν σε ορισμένους ασθενείς να παρατηρηθεί μια επιφανειακή θολερότητα του κερατοειδούς. Αυτή πολύ σπάνια παρενοχλεί την όραση και στις περισσότερες περιπτώσεις εξαφανίζεται μέσα στους 12 πρώτους μετεγχειρητικούς μήνες. Στις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις ασθενών όπου η θολερότητα επιμένει και έχει επίδραση στο οπτικό αποτέλεσμα είναι δυνατόν να αφαιρεθεί με το Laser.

Σχετικά με την υπό ή υπέρ διόρθωση:

Οι υποδιορθώσεις είναι δυνατόν με συμπληρωματική επέμβαση να εξαλειφθούν ενώ οι υπερδιορθώσεις, που συνήθως είναι σπάνιες, εφόσον παραμείνουν, με την κατάλληλη αγωγή κατά κανόνα ρυθμίζονται.

Ερωτήσεις σχετικά με τη φροντίδα μετά την επέμβαση

Μέσα σε 24 ώρες από την εγχείρηση η όρασή σας θα έχει βελτιωθεί σημαντικά. Ο χρόνος ανάρρωσης διαρκεί από 2-5 ημέρες ανάλογα με τη μέθοδο της εγχείρησης.

Είναι σημαντικό να ακολουθείτε αυστηρά τις μετεγχειρητικές οδηγίες του γιατρού σας, καθώς και να χρησιμοποιείτε την προστατευτική μάσκα που θα σας παρέχουμε για μία εβδομάδα.

Προτείνεται η αποχή από την εργασία τις επόμενες 2-3 μέρες από την επέμβαση (για το PRK η αποχή προτείνεται για 4-5 μέρες).

Μετά την επέμβαση, η όρασή σας θα είναι σχετικά θαμπή, σαν να βλέπετε μέσα από γυαλιά που δεν έχουν καθαρούς φακούς. 

Μπορεί επίσης να έχετε συμπτώματα όπως ξηροφθαλμία, ευαισθησία στο φως, αίσθηση ξένου σώματος, πονοκέφαλο, δακρύρροια, οίδημα των βλεφάρων, πόνο. Όλα αυτά είναι απολύτως φυσιολογικά και παροδικά.

Αναλυτικές μετεγχειρητικές οδηγίες θα σας δοθούν από τον θεράποντα ιατρό και το Αθηναϊκό Διαθλαστικό μετά την επέμβαση σας.

Ερωτήσεις σχετικά με τα αποτελέσματα

Δεν είναι σωστό να μιλούμε για θεραπεία των διαθλαστικών ανωμαλιών.

Εκείνο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι με το Excimer Laser αλλάζουμε την διαθλαστική δύναμη του κερατοειδή.

Πάντως κατά κανένα τρόπο δεν επεμβαίνουμε στην πάθηση μυωπία. Και όταν λέμε πάθηση εννοούμε όλες τις αλλοιώσεις του βολβού που συνοδεύουν μια υψηλή, κατά κανόνα, μυωπία όπως: λέπτυνση σκληρού, αλλοιώσεις βυθού, πιθανότητες αποκόλλησης αμφιβληστροειδή κ.ά.

Καταλήγοντας, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι με το Excimer Laser διορθώνουμε όλες τις διαθλαστικές ανωμαλίες δεν επεμβαίνουμε ωστόσο στις παθολογικές παραμέτρους όπως π.χ. της μυωπίας-πάθησης.

Το βασικό όφελος μιας διαθλαστικής επέμβασης είναι η άμεση βελτίωση της όρασης και η απαλλαγή από τα διορθωτικά γυαλιά και τους φακούς επαφής.

Η αίσθηση της ελευθερίας που αποκτά ο ασθενής είναι αισθητή από την συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών.

Η διαδικασία είναι γρήγορη και η επέμβαση ανώδυνη και ασφαλής.

Συμπτώματα όπως η ξηρότητα των ματιών και φαινόμενα διάχυσης φωτός τη νύχτα (halos) αποχωρούν σταδιακά μέσα στις πρώτες 2-4 εβδομάδες μετά την εγχείρηση.