Προεγχειρητικός έλεγχος

Η απαίτηση για άριστα μετεγχειρητικά αποτελέσματα έκανε τον προεγχειρητικό έλεγχο των ασθενών μια ιδιαίτερα λεπτομερή διαδικασία. Προηγμένες τεχνολογίες για την ορθότερη καταγραφή των δεδομένων του κερατοειδούς αναπτύχθηκαν με την χρήση οπτικών και υπερηχητικών μεθόδων.
Η ακριβής χαρτογράφηση της πολύπλοκης κερατοειδικής επιφάνειας ανέπτυξε τον κλάδο της “τοπογραφίας του κερατοειδούς” και η ανάγκη για ακριβή οπτική μελέτη του οφθαλμού, τον κλάδο της “οφθαλμικής αμπερρομετρίας”, δηλαδή την μέτρηση και την αξιολόγηση του κυματομέτωπου (wavefront) του ματιού.
Έτσι η πρακτική διαδικασία μιας φωτοδιαθλαστικής παρέμβασης για τη διόρθωση της μυωπίας, της υπερμετρωπίας, της πρεσβυωπίας ή και του αστιγματισμού ξεκινά με ένα εξατομικευμένο λεπτομερή προεγχειρητικό οφθαλμολογικό έλεγχο. Ιδιαίτερη ακρίβεια απαιτεί η μέτρηση της διάθλασης, της τοπογραφίας και της παχυμετρίας του κερατοειδούς και σε αρκετές περιπτώσεις η μέτρηση του σφάλματος του wavefront.
Περίπου ένας στους δεκαπέντε υποψήφιους δεν είναι κατάλληλος για φωτοδιαθλαστική χειρουργική. Οι ακατάλληλοι υποψήφιοι αποκλείονται από την εφαρμογή μιας φωτοδιαθλαστικής επέμβασης που μπορεί να είναι επιβλαβής για την όραση τους.
Για την πραγματοποίηση ενός λεπτομερούς και πλήρους προεγχειρητικού ελέγχου το Αθηναϊκό Διαθλαστικό Laser είναι εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας που παρέχουν σε ασθενείς και γιατρούς ασφαλή αποτελέσματα προκειμένου να αποφασιστεί η πραγματοποίηση ή μη μιας επέμβασης διαθλαστικής χειρουργικής, αλλά και η θεραπευτική μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί.
Με τη χρήση του πιο σύγχρονου εξοπλισμού πραγματοποιείται μια σειρά εξετάσεων:

Τοπογραφία Κερατοειδούς

Η τοπογραφία του κερατοειδούς είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που μας δίνει τρισδιάστατους χάρτες της πρόσθιας και της οπίσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς και διαγιγνώσκει ανωμαλίες όπως ο κερατόκωνος και το pellurid marginal degeneration.

Τομογραφία προσθίου ημιμορίου

Η τομογραφία μας δίνει μία ενδελεχή ανάλυση όλου του κερατοειδή (κερατομετρικά στοιχεία, ποιοτική ανάλυση πρόσθιας και οπίσθιας επιφάνειας), του προσθίου θαλάμου και του ενδοφακού.

Παχυμετρία κερατοειδούς

Η Παχυμετρία του κερατοειδούς είναι ουσιαστική στην επιλογή μεθόδου για την διόρθωση τυχών διαθλαστικών ανωμαλιών. Κερατοειδείς με χαμηλό κεντρικό πάχος αποκλείονται από διόρθωση με LASIK λόγω κινδύνου ανάπτυξης εκτασίας.

Προσδιορισμός μεγέθους κόρης

Με τη μέθοδο αυτή προσδιορίζουμε το μέγεθος της κόρης σε συνθήκες τόσο φωτοπικές όσο και σκοτοπικές, που είναι καίριες για τη νυχτερινή όραση αφού η κόρη διαστέλλεται  – μεγαλώνει στην προσαρμογή στο σκότος. Έτσι καταπολεμούμε τα προβλήματα του παρελθόντος με μειωμένη νυχτερινή όραση λόγω μικρής ζώνης εξάχνωσης του excimer laser.

Έλεγχος ξηροφθαλμίας

Όλοι οι ασθενείς υπόκεινται σε ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο δακρύων και ιδιαίτερα οι υποψήφιοι για Lasik.

Αεροτονομετρία

Η τονομέτρηση, δηλαδή ο προσδιορισμός της ενδοφθάλμιας πίεσης, ο οποίος γίνεται με τονόμετρο αέρος και όχι επιπεδώσεως για την αποφυγή επαφής με τον κερατοειδή των ασθενών, βοηθάει στην διάγνωση υπερτονίας.

Ενδοθηλιομέτρηση

Με τη μέθοδο αυτή γίνεται ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισμός με ακρίβεια, του ενδοθηλίου του κερατοειδούς. Βοηθάει σε περιπτώσεις ασθενών με μεγάλο κεντρικό πάχος κερατοειδούς για τη διάγνωση δυσλειτουργίας της αντλίας των ενδοθηλιακών κυττάρων.