Πρεσβυωπία

Η πρεσβυωπία είναι η πάθηση στην οποία οι ασθενείς, συνήθως μετά την ηλικία των 40, δυσκολεύονται στην ανάγνωση ενός κειμένου ή στην εργασία σε κοντινή απόσταση.
Αθηναϊκό Διαθλαστικό Κέντρο Laser - Πρεσβυωπία
Αυτό συμβαίνει γιατί όσο μεγαλώνουμε, ο φακός του ματιού γίνεται πιο σκληρός και χάνει σταδιακά την ευκαμψία του, με τελικό αποτέλεσμα την δυσκολία εστίασης στα κοντινά αντικείμενα λόγω της σταδιακής απώλειας της προσαρμογής του φακού.
Θα μπορούσε κανείς να πει ότι δεν αποτελεί ακριβώς πάθηση καθώς είναι αποτέλεσμα φυσιολογικής μεταβολής  της ελαστικότητας και της σύστασης του φακού του ματιού σε συνδυασμό με τη μείωση τους εύρους προσαρμογής.
Δεν πρέπει να συγχέεται με την υπερμετρωπία που συνήθως οφείλεται στο μικρό αξονικό μήκος του ματιού.
Είναι εξελικτική νόσος και όσο αυξάνει τα συμπτώματα της γίνονται πιο ενοχλητικά με κεφαλαλγίες και κοπιωπία κατά την κοντινή εργασία.
Η πρεσβυωπία διορθώνεται είτε με την χρήση διορθωτικών γυαλιών είτε χειρουργικά, δείτε περισσότερα στο Αντιμετώπιση Πρεσβυωπίας.