Θεραπευτικές Μέθοδοι Laser

Στο Αθηναϊκό Διαθλαστικό Laser εφαρμόζονται με επιτυχία από το 1996 οι διαθλαστικές μέθοδοι PRK (φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή – photorefractive keratectomy) και LASIK (εντοπισμένη φωτοδιαθλαστική κερατοσμίλευση – Laser in situ keratomileusis), οι οποίες είναι οι πιο διαδεδομένες και αποδεκτές τεχνικές της διαθλαστικής χειρουργικής.
Αθηναϊκό Διαθλαστικό Κέντρο Laser - Μέθοδος PRK

Μέθοδος PRK

Αθηναϊκό Διαθλαστικό Κέντρο Laser - Μέθοδος LASIK

Μέθοδος LASIK

Πέρα από τις 2 κλασικές μεθόδους, με τη χρήση του καινοτόμου PiXL Mosaic System της Avedro (photorefractive intrastromal cross linking – Φωτοδιαθλαστική ενδοστρωματική διασύνδεση κολλαγόνου) το Αθηναϊκό Διαθλαστικό Laser προσφέρει μια νέα μέθοδο για τη διόρθωση των χαμηλών αμετρωπιών (1 έως 2,5 βαθμούς) χωρίς τομές και αφαίρεση ιστού.
Επιπλέον στο Αθηναϊκό Διαθλαστικό Laser, εφαρμόζεται η μέθοδος PTK (φωτοθεραπευτική Κερατεκτομή), με την οποία βελτιώνεται η ομαλότητα του κερατοειδούς στους ασθενείς με επιφανειακές κερατοειδικές ανωμαλίες και έχουμε ως αποτέλεσμα την διαφάνεια του κερατοειδούς και την εν γένει βελτίωση την όρασης.
Οι δύο τεχνικές – PRK και LASIK – μπορούν να εφαρμοσθούν εναλλακτικά και παρέχουν ταυτόσημα και εξαιρετικά αποτελέσματα. Όμως διαφέρουν σημαντικά ως προς την εφαρμογή και την μετεγχειρητική πορεία.

Το LASIK είναι μέθοδος αντιμετώπισης διαθλαστικών ανωμαλιών όπως της μυωπίας, της υπερμετρωπίας και του αστιγματισμού. Στην μέθοδο αυτή δημιουργούμε έναν κερατοειδικό κρημνό (flap) με την βοήθεια μηχανικού μικροκερατόμου ή με το femtosecond laser και με την σύγχρονη δράση του excimer laser «σμιλεύουμε» το υποκείμενο κερατοειδικό στρώμα ανάλογα με το διαθλαστικό προφίλ του ασθενούς. Μετά την αναδιαμόρφωση του κερατοειδούς, τo flap επανατοποθετείται. Η διάρκεια της επέμβασης είναι σύντομη  και η αποκατάσταση της όρασης πολύ γρήγορη.

Στη μέθοδο LASIK EXTRA, μετά την ολοκλήρωση της φωτοαφαίρεσης και διόρθωσης του διαθλαστικού προβλήματος του ασθενούς, ενσταλλάζεται στο υποκείμενο κερατοειδικό στρώμα ριβοφλαβίνη για 1,5 λεπτό και μετά την επανατοποθέτηση του flap, ο κερατοειδής ακτινοβολείται με υπεριώδη ακτινοβολία UV-A για άλλο ένα 1,5 λεπτό με σκοπό την ολική ενίσχυση και σταθεροποίηση του κερατοειδούς.

Η κλασσική μέθοδος LASIK και η δημιουργία κερατοειδικού κρημνού flap πραγματοποιείται αξιόπιστα και με ασφάλεια με τη βοήθεια του μηχανικού μικροκερατόμου. Τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιαστεί και το femtosecond Lasik που επιτρέπει στο χειρουργό να είναι πιο ακριβής με το μέγεθος και το πάχος του flap. Επίσης, οι σπάνιες επιπλοκές που μπορούν να παρουσιαστούν με το μικροκερατόμο, έχουν εκλείψει με το femtosecond Lasik. Το παλμικό αυτό laser  τοποθετεί φυσαλίδες με συγκεκριμένη γωνία και σε συγκεκριμένο βάθος του κερατοειδή με σκοπό τη δημιουργία του flap. Μετά την δημιουργία του κερατοειδικού κρημνού, ο χειρουργός σας, με τη βοήθεια του excimer laser, θα διαμορφώσει τον κερατοειδή σας σεβόμενος το διαθλαστικό προφίλ του καθενός.

Στη μέθοδο LASIK FEMTO EXTRA, μετά την ολοκλήρωση της φωτοαφαίρεσης και διόρθωσης του διαθλαστικού προβλήματος του ασθενούς, ενσταλάζεται στο υποκείμενο κερατοειδικό στρώμα ριβοφλαβίνη για 1,5 λεπτό και μετά την επανατοποθέτηση του flap, ο κερατοειδής ακτινοβολείται με υπεριώδη ακτινοβολία UV-A για άλλο ένα 1,5 λεπτό με σκοπό την ολική ενίσχυση και σταθεροποίηση του κερατοειδούς.

To PRK ή αλλιώς φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή αποτελεί χειρουργική μέθοδο αποκατάστασης της μυωπίας, της υπερμετρωπίας και του αστιγματισμού.

Στην μέθοδο αυτή το επιθήλιο του κερατοειδούς αφαιρείται με αλκοόλη ή χειρουργικό μαχαιρίδιο και το υποκείμενο στρώμα του κερατοειδούς  αναδιαμορφώνεται με την βοήθεια του excimer laser και ανάλογα με το διαθλαστικό προφίλ και τις ανάγκες του ασθενούς.

Με το πέρας της διαδικασίας τοποθετείται θεραπευτικός φακός επαφής ο οποίος αφαιρείται από τον θεράποντα ιατρό με το τέλος της επιθηλιοποίησης, συνήθως σε 3-7 μέρες. Το επιθήλιο που αφαιρέθηκε αναγεννιέται σε 48-72 ώρες. Η όραση έχει διακυμάνσεις για μερικές μέρες.

Η διαφορά της PRK με την LASIK μέθοδο δεν προϋποθέτει την δημιουργία κερατοειδικού κρημνού flap. Σε αντίθεση με την LASIK η PRK πραγματοποιείται σε ασθενείς με ξηροφθαλμία, σε μικρό κεντρικό κερατοειδικό πάχος, σε ασθενείς που αθλούνται σε σπορ επαφής όπως η πυγμαχία.

Η επιφανειακή μέθοδος φωτοαφαίρεσης TRANS-PRK είναι η πιο εξελιγμένη μορφή της PRK. Η μέθοδος αυτή δε προϋποθέτει τη μηχανική αφαίρεση του επιθηλίου του κερατοειδούς με αλκοόλη ή με χειρουργικό μαχαιρίδιο και η οποία γίνεται αποκλειστικά με το laser και με την κατάλληλη προετοιμασία του κερατοειδούς. Με τη μέθοδο αυτή επιτυγχάνουμε ανάλογα αποτελέσματα με την κλασσική PRK και συγχρόνως έχουμε βραχύτερη μετεγχειρητική αποκατάσταση, καλύτερη επιθηλιοποίηση και ηπιότερο μετεγχειρητικό πόνο.

Στη μέθοδο PRK EXTRA, μετά τη βελτίωση του διαθλαστικού προφίλ του ασθενούς, στο υποκείμενο κερατοειδικό στρώμα ενσταλάζεται ριβοφλαβίνη για 1,5 λεπτό, ο κερατοειδής ξεπλένεται κατάλληλα και μετά ακτινοβολείται για 1,5 λεπτό περίπου με υπεριώδη ακτινοβολία UV-A με σκοπό την ολική ενίσχυση και σταθεροποίηση του κερατοειδούς.

PiXL Mosaic

To PiXL Mosaic πραγματοποιείται με την έγχυση σταγόνων ριβοφλαβίνης (βιταμίνη Β2) και τη χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας A (UVA). Με τη χρήση του PiXL, η ακτινοβολία ισχυροποιεί τους δεσμούς κολλαγόνου, ενδυναμώνει τον κερατοειδή και επαναφέρει τη βιομηχανική του σταθερότητα, με τελικό αποτέλεσμα τη βελτίωση της όρασης.
Το PiXL είναι μια μέθοδος που συνιστάται από κορυφαίους οφθαλμιάτρους σε όλο τον κόσμο και έχει μοναδικά πλεονεκτήματα:
  • πραγματοποιείται χωρίς τομές και αφαίρεση ιστού
  • στηρίζεται στην κλινικά ελεγμένη και μακροχρόνια χρησιμοποιούμενη τεχνολογία του cross-linking
  • είναι παραμετροποιημένη στις μοναδικές ανάγκες του κάθε οφθαλμού
Το PiXL είναι δυνατό μόνο με τη χρήση του KXL Avedro Mosaic, που το Αθηναϊκό Διαθλαστικό Laser  κατέχει πρώτο στην Ευρώπη.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.DiscoverPiXL.com

PTK – PHOTOTHERAPEUTIC KERATECTOMY

Το PTK ή αλλιώς Φωτοθεραπευτική Κερατεκτομή, είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την βελτίωση διαφόρων επιφανειακών κερατοειδικών ανωμαλιών, όπως δυστροφίες του κερατοειδούς, υποτροπιάζουσες αποπτώσεις επιθηλίου του κερατοειδούς, επιφανειακές ουλές μετά από τραύμα ή λοίμωξη του κερατοειδούς κ.α. Με τη χρήση αυτής της μεθόδου βελτιώνουμε την ομαλότητα του κερατοειδούς και έχουμε ως αποτέλεσμα την διαφάνεια του και την εν γένει βελτίωση την όρασης.