Επεμβατικός Εξοπλισμός

Σχεδίαση και επιτυχής πραγματοποίηση της επέμβασης
Μετά τη διενέργεια πλήρους προεγχειρητικού ελέγχου, ακολουθεί για τους κατάλληλους υποψήφιους ο σχεδιασμός της επέμβασης με βάση τα δεδομένα που πρόεκυψαν από τον έλεγχο, τις ενδείξεις της εφαρμοζόμενης τεχνικής, τις τεχνολογικές δυνατότητες του διαθέσιμου excimer laser μηχανήματος και της τεχνογνωσίας του Αθηναϊκού Διαθλαστικού Laser.
Η επέμβαση πραγματοποιείται με προκαθορισμένους και ελεγχόμενους χειρουργικούς χειρισμούς και μετά από εφαρμογή καταλλήλων αλγόριθμων για την αφαίρεση του ιστού. Η μετεγχειρητική πορεία ελέγχεται συστηματικά και προσεκτικά. Τα αποτελέσματα στη συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών είναι εξαιρετικά και πολύ σπάνια χρειάζονται διορθωτικές παρεμβάσεις σε δεύτερο χρόνο.
Οι προϋποθέσεις για τα άριστα αποτελέσματα δεν είναι μόνον η εξειδίκευση του ιατρικού και του βοηθητικού προσωπικού που ασχολείται με την φωτοδιαθλαστική χειρουργική, αλλά και ο καλύτερος δυνατός τεχνολογικός εξοπλισμός.

SCHWIND AMARIS 750S

Το AMARIS 750S προσφέρει την κυρίαρχη τεχνολογία στην διαθλαστική χειρουργική σε όλες τις κατηγορίες. Πιο εξελιγμένο από ποτέ, το excimer laser AMARIS με συχνότητα παλμού 750Hz και οφθαλμικό ιχνηλάτη (eye tracker) έξι διαστάσεων, εντυπωσιάζει με τον εξαιρετικά μικρό χρόνο θεραπείας.
Το AMARIS 750s διορθώνει με υψηλή ακρίβεια μία διοπτρία σε 1,5 δευτερόλεπτο. Χάρη στη σύντομη διάρκεια της επέμβασης, ο ασθενής νιώθει πιο άνετα και πιο ασφαλής. Το μόνο που απαιτείται είναι να επικεντρωθεί στο ειδικό φως προσήλωσης.
Το στρώμα του κερατοειδούς παραμένει εκτεθειμένο για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, χαρακτηριστικό το οποίο εμποδίζει το στέγνωμα του και επιταχύνει τη διαδικασία αναδόμησής του. Η διαδικασία είναι ομαλή για τον ιστό, ακόμη και στις υψηλότερης ταχύτητας φωτοεξαχνώσεις.
Το νέο excimer laser προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας του AMARIS, όπως το αυτόματα ρυθμιζόμενο επίπεδο ενέργειας εξάχνωσης ιστού (Automatic Fluence Level Adjustment) και του έξυπνου συστήματος θερμικού καταμερισμού (Intelligent Thermal Effect Control). Το online σύστημα διεγχειρητικής παχυμετρίας εξασφαλίζει ελεγχόμενη φωτοεξάχνωση ενώ το λογισμικό Custom Ablation Manager (Schwind-CAM) επιτρέπει τον προγραμματισμό μιας προσαρμοσμένης θεραπείας για κάθε ασθενή.

ALCON  WAVELIGHT EX-500

Το Alcon Wavelight EX-500 έχει συχνότητα λειτουργίας που φτάνει στα 500Hz, έχοντας έτσι τη δυνατότητα αφαίρεσης μίας διοπτρίας σε 1,4 sec. Η δυνατότητα αυτή καθίσταται δυνατή λόγω του ενεργού πολυδιάστατου ιχνηλάτη (active eye-tracker), που ανιχνεύει τις κινήσεις του ματιού με ταχύτητα 1050 φορές το δευτερόλεπτο. Αυτός ο συνδυασμός μας παρέχει:
  • Εξαιρετική ακρίβεια αφαίρεσης
  • Μείωση αφυδάτωσης του κερατοειδή
Με την υποστήριξη του τοπογράφου Topolyzer Vario, μπορούμε να προβούμε σε εξατομικευμένες θεραπείες, με γνώμονα τις τοπογραφικές ιδιαιτερότητες του κάθε ματιού.

FEMTO-LDV Ζ4

To FEMTO LDV Ζ4 του ελβετικού οίκου Ziemer, είναι το πρώτο και μοναδικό, πραγματικά φορητό χειρουργικό femtosecond laser. Η απήχησή του στην παγκόσμια οφθαλμολογική κοινότητα οφείλεται στην πολύπλευρη χρησιμότητά του και την εξαιρετική πλατφόρμα λειτουργίας του, η οποία επιτρέπει την πραγματοποίηση μεγάλου εύρους επεμβάσεων κερατοειδή. Με το FEMTO LDV, οι ασθενείς μπορούν να παραμείνουν στο ίδιο κρεβάτι με αυτό του Excimer Laser, δεδομένου ότι το σύστημα μεταφοράς δέσμης του femtosecond laser είναι προσαρμοσμένο σε έναν ευέλικτο βραχίονα. Παράμετροι της επέμβασης, όπως η διάσταση του flap, ελέγχονται μέσω του εύχρηστου γραφικού περιβάλλοντος του ενσωματωμένου Η/Υ και ρυθμίζεται μέσω της οθόνης αφής υγρών κρυστάλλων “Touch LCD”. Μοναδική είναι και η φορητότητα του FEMTO LDV, καθώς το σύστημα μπορεί εύκολα να μεταφερθεί οπουδήποτε σε ένα mini van και σε λιγότερο από 1 ½ ώρα να είναι έτοιμο να πραγματοποιήσει την επιθυμητή επέμβαση κερατοειδή.
To FEMTO LDV Ζ4 μας δίνει τρεις επιπλέον δυνατότητες:
Z-Lasik Z
Διαχωρισμός και στους 3 άξονες x, y, z. Μας παρέχεται η επιλογή οποιασδήποτε διαμέτρου, οποιουδήποτε πάχους, σχήματος του κρημνού, καθώς και προσαρμοζόμενη γεωμετρία των κρημνών (στρογγυλοί και οβάλ κρημνοί, όρια κρημνών και επιθυμητή γωνία). Τέλος, έχουμε πλήρως ρυθμιζόμενη θέση και μέγεθος του μίσχου.
Ενδοκερατοειδικοί δακτύλιοι
Έχοντας ενσωματωμένα προγράμματα για όλους τους διαθέσιμους δακτυλίους και δίνοντας στο χειρουργό τη δυνατότητα δημιουργίας δύο ξεχωριστών tunnel ή ενός πλήρους 360, δύο διαφορετικών βαθών τοποθέτησης και επιλογή γωνίας κάθετης τομής, καθίσταται εύκολη η ένθεση των δακτυλίων.
Ενδοστρωματικές θήκες (Intrastromal Pockets)
Η νέα προσέγγιση στη διόρθωση της πρεσβυωπίας. Προεγκατεστημένα προγράμματα για όλα τα ενθέματα, δυνατότητα ρύθμισης της μεθόδου διαχωρισμού, δυνατότητα 2ου tunnel και δυνατότητα μετακίνησης (μέσω της οθόνης) του ενθέματος, είναι τέσσερα χαρακτηριστικά που κάνουν εύκολη την τοποθέτηση και καθιστούν γρήγορη την ανάκτηση της όρασης.

AVEDRO KXL Mosaic

Το τελευταίο απόκτημα του Αθηναϊκού Διαθλαστικού Laser και το πρώτο που εγκαταστάθηκε στην Ευρώπη είναι το Avedro KXL Mosaic. Το Mosaic μας επιτρέπει να κάνουμε ακριβή, τοπογραφικά καθοδηγούμενη, διασύνδεση κολλαγόνου, αυξάνοντας την ένταση της UVA ακτινοβολίας, μειώνοντας ταυτόχρονα τον χρόνο έκθεσης, διατηρώντας έτσι τη συνολική ενέργεια που πρέπει να δεχτεί το μάτι για τη διαδικασία της διασύνδεσης κολλαγόνου (accelarated cross-linking).
Αυτή η μοναδική τεχνολογία προσφέρει:
  • Μέγιστη δυνατή ενέργεια εξόδου
  • Ενεργό ιχνηλάτη κατά τη διάρκεια της ακτινοβόλησης (eye tracking)
  • Εξατομικευμένα μοτίβα θεραπειών, ανάλογα με τον ασθενή
Το Avedro KXL Mosaic μας παρέχει τη δυνατότητα εξατομικευμένης, εκτός της συμβατικής, διασύνδεσης κολλαγόνου για τη μεγαλύτερη δυνατή βελτίωση της όρασης του κερατοκωνικού ασθενή καθώς και της διόρθωσης χαμηλών αμετρωπιών  (1 έως 2,5 βαθμούς) χωρίς τομές και αφαίρεση ιστού.

HANSATOME MICROKERATOME

Αθηναϊκό Διαθλαστικό Laser HT motor
Yψηλής ακριβείας μικροκερατόμος  που μας δίνει την δυνατότητα δημιουργίας εξαιρετικής ακρίβειας κερατοειδικών Flaps (160μm, 180μm,200μm) για τη μέθοδο LASIK.

MICROKERATOME XP

Αθηναϊκό Διαθλαστικό Laser XP2
Η μετεξέλιξη του HANSATOME MICROKERATOME που μας δίνει την δυνατότητα δημιουργίας εξαιρετικής ακρίβειας κερατοειδικών Flaps (120μm, 140μm) για τη μέθοδο LASIK.