Αθηναϊκό Διαθλαστικό Laser - Διαθλαστικές Ανωμαλίες