Αντιμετώπιση πρεσβυωπίας

Η πρεσβυωπία είναι μια φυσική εξέλιξη του ματιού που οδηγεί στη δυσκολία εστίασης στα κοντινά αντικείμενα λόγω της σταδιακής απώλειας της προσαρμογής του φακού. Όσο αυξάνει η πρεσβυωπία τα συμπτώματα της γίνονται πιο ενοχλητικά με κεφαλαλγίες και κοπιωπία κατά την κοντινή εργασία.
Η πρεσβυωπία διορθώνεται με την χρήση διορθωτικών γυαλιών. Καθώς όμως υπάρχουν περιπτώσεις που είτε για λόγους δουλειάς ή αισθητικής άποψης, κάποιος δεν επιθυμεί τη χρήση γυαλιών,  υφίστανται χειρουργικές μέθοδοι που αξιοποιούν τις αρχές της φωτοδιαθλαστικής και εφαρμόζονται στην αντιρρόπηση της πρεσβυωπίας.

 

PresbyMax

Το PresbyMAX είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος για τη βελτίωση της πρεσβυωπίας χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που μας παρέχει το σύστημα Laser AMARIS 750s. Η αρχή λειτουργίας του είναι ίδια με αυτή των πολυεστιακών φακών. Δημιουργούνται στο μάτι αρκετά υπολογισμένα με ακρίβεια εστιακά σημεία. Για κάθε μάτι το κεντρικό σημείο του κερατοειδή σμιλεύεται για την καλύτερη δυνατή κοντινή όραση και η περιφερειακή περιοχή για την μακρινή όραση. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός μεγάλου  βάθους πεδίου και υψηλή ποιότητα όρασης σε όλες τις αποστάσεις.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
  • Χρονικά μικρή και ελάχιστα επεμβατική διαδικασία
  • Γρήγορη αποκατάσταση
  • Δυνατότητα για ταυτόχρονη διόρθωση μυωπίας, υπερμετρωπίας και αστιγματισμού

KAMRA In Lay

Με την πάροδο του χρόνου ο φυσικός φακός του ματιού χάνει την ευκαμψία του και δεν εστιάζει σε κοντινές αποστάσεις και αντικείμενα,  με αποτέλεσμα να βλέπει κανείς κοντινά αντικείμενα θολά.  Αυτή είναι η πρεσβυωπία και συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους λόγω ηλικίας, ανεξαρτήτως αν είχαν πάντα καλή όραση.
Ο Kamra είναι ένα δακτύλιος μικρότερος από φακό επαφής και πολύ ελαφρύτερος. Έχει μια οπή στο κέντρο που επαναφέρει την κοντινή και ενδιάμεση όραση επιτρέποντας μόνο στις εστιασμένες δέσμες φωτός να εισέρχονται στο μάτι. Λειτουργεί όπως το διάφραγμα μια φωτογραφικής μηχανής.  Αυξάνει το βάθος πεδίου βελτιώνοντας την δυνατότητα του ματιού να εστιάσει σε όλες τις αποστάσεις.
Το υλικό του, φέροντας  8400 μικροοπές, επιτρέπει στο οξυγόνο και όλα τα απαραίτητα θρεπτικά υλικά να περνούν ανεμπόδιστα, έτσι ώστε η φυσιολογία του κερατοειδούς να μένει ανεπηρέαστη.
Ο Kamra τοποθετείται στο πρόσθιο μέρος του ματιού στον κερατοειδή μέσω μιας σύντομης διαδικασίας και το μόνο που χρειάζεται είναι η σωστή επικέντρωση του δακτυλίου στον οπτικό άξονα του κερατοειδούς. Δεν απαιτεί ράμματα, παρά μόνο χρήση σταγόνων και μετεγχειρητικές επισκέψεις για την παρακολούθηση της επούλωσης.
Η διαδικασία αυτή δεν απαιτεί νοσηλεία, ενώ η βελτίωση της όρασης είναι εμφανής άμεσα από την πρώτη κιόλας μέρα, με την κοντινή όραση να βελτιώνεται σταδιακά περισσότερο.
Τα οφέλη είναι η απεξάρτηση από τα γυαλιά και η διευκόλυνση στην καθημερινότητα. Ο KAMRA δεν περιορίζει και έχει ελάχιστη επιρροή στην μακρινή όραση.
Η μέθοδος Kamra είναι αναστρέψιμη εύκολα και το μάτι μπορεί να επανέλθει στην αρχική κατάσταση του χωρίς οποιαδήποτε συνέπεια. Επίσης μπορεί να εφαρμοστεί και σε ασθενείς που έχουν ήδη κάνει κάποια διαθλαστική επέμβαση ή επέμβαση καταρράκτη.
Για περισσότερες πληροφορίες και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για την αντιμετώπιση πρεσβυωπίας δείτε παρακάτω τα 3 ενημερωτικά φυλλάδια
Αθηναϊκό Διαθλαστικό Κέντρο Laser - Αντιμετώπιση Πρεσβυωπίας
Αθηναϊκό Διαθλαστικό Κέντρο Laser - Αντιμετώπιση Πρεσβυωπίας
Αθηναϊκό Διαθλαστικό Κέντρο Laser - Αντιμετώπιση Πρεσβυωπίας